03 December 2023

Stil moment bij de eerste kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

p de zondagen van de advent maken lekendominicanen een bezinnend moment. Marijke Besteman OP maakte een kleine viering, voor thuis achter het scherm.

Advent: tijd van wachten en waken hopend en verlangend uitzien naar de Messias. Evangelie van de dag: Marcus 13, 33-37

Marijke Besteman OP

Zusters en broeders,

Ik wil jullie vragen om met mij een stil moment op deze zondag te nemen. Een stil moment voor jezelf, om te bidden, te zingen, te luisteren en de eerste kaars van de adventskrans te ontsteken.

Bij het ontsteken van de eerste kaars, lees hardop:

“Licht in de nacht dat duister verdrijft
ontsteek het,
wees het,
jij.”

Moment van stilte

Luisterlied: Blijf bij mij en waak hier met mij (Taizé).

Lied: Zuivere vlam

Neurie of zing mee:
“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.”

(uit: bundel ZZZ nr. 286 of Liedboek 458).

Lees:

“Naar U, Eeuwige, gaat ons verlangen,
want goed zijt Gij en betrouwbaar
voor allen die op U wachten en uitzien naar uw komst.”

Lied: Al wie dolend … neurie of zing het eerste couplet

“Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.”

Lees:

“Laten we waakzaam zijn,
zodat niemand verdwijnt tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt
daadwerkelijk aanwezig zijn zodat we het verschil kunnen maken
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we vrije mensen worden
en ons openen voor het goede dat ons draagt.”

Lied: Al wie dolend ….. neurie of zing het tweede couplet

“Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.”

Gebed 

“Naar U, Eeuwige, gaat ons verlangen,
want goed zijt Gij en betrouwbaar
voor allen die op U wachten
en uitzien naar uw komst.

Gezegend zijt Gij om uw Woord
van vrede en bevrijding
voor een wereld vol angst en geweld,
voor mensen, vertrapt en vergeten.

Gezegend zijt Gij om uw belofte
dat Gij komen zult als redder, als herder,
als licht in onze duisternis.

Want:
Als wij dan mensen zijn voor het licht geboren,
door de nacht gaan en wakend uitzien naar een glimp van de dageraad.
laten wij woorden spreken toegenegen naar elkaar.
muren slopen en ontbinden wat uit onrecht is ontstaan.
laten wij de vreemde onderbrengen in ons hart.”

Afsluitend luisteren naar:

Cantate: Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme. Koorbewerking van J.S. Bach, Kathedrale jeugdkoor Fulda