14 December 2023

Doek valt voor 'de Bezieling'

Ga naar overzicht

Deel op:

n zijn laatste column 'de Bezieling’ kijkt Erik Borgman kijkt terug naar zijn eerste column voor deze website. Over de mysterieuze verborgenheid van de verhalen die wij uiteindelijk zijn.

Vanwege teruglopende inkomsten en het pensioen van de redacteur is besloten om de Bezieling op te heffen. De website wordt niet meer vernieuwd, blijft nog wel een tijd te raadplegen.

Erik Borgman OP

Lekendominicaan en hoogleraar theologie Erik Borgman mijmert in zijn laatste column voor de site over mystiek. Fragment:

‘Het is deze overlevingskracht die ik tegenwoordig ook in mijzelf waarneem. Als gave die mij vooruit is en mij de ruimte en de mogelijkheid geeft om te bestaan. God die uitnodigend terugwijkt om mijn leven en bestaan mogelijk te maken, zoals Hij dat bij alle andere levende wezens doet en bij alles wat bestaat. Dat mijn bestaan dus antwoord is op zijn uitnodiging en daarom, en uiteindelijk ook alleen daarom, van ultieme waarde en onverwoestbaar. Want zijn uitnodigende kracht kent geen grenzen.’