15 November 2023

Waar leef je voor?

Ga naar overzicht

Deel op:

De liturgie richt onze aandacht op het uiteindelijk doel van ons leven en vraagt: “Waar leef je voor?”’

Wijbe Fransen OP

Het jaar loopt ten einde. We zien om ons heen de natuur sterven en we herdenken onze overledenen. Meer dan ooit ervaren we de eindigheid van het leven. Dit jaar in het bijzonder met twee verschrikkelijke oorlogen op ons netvlies.

En de liturgie richt onze aandacht op het uiteindelijk doel van ons leven en wil ons helpen wijs en verstandig met ons leven om te gaan. Zij vraagt: ‘Waar leef je voor?’

Vandaag doet de Schrift dat door middel van de parabel, die het Rijk der hemelen vergelijkt met tien meisjes, van wie er vijf verstandig waren en vijf dom. (…)

We hoorden deze week een boeiende lezing over ‘de beste helft’. Het ging over wijs worden als mens. Dat gebeurt vaak als je ouder wordt, maar kan ook het geval zijn na een ingrijpende gebeurtenis in je leven, zoals na een ernstige ziekte.

Wijs word je, als je er bijvoorbeeld achter komt dat het leven niet enkel bestaat uit genieten en pakken wat je krijgen kunt, maar uit het willen geven aan anderen van je gaven, materiële en geestelijke: je tijd, je handen, je aandacht en liefde.

Dan begin je wijs te worden en dan zal Christus zich in jou herkennen!

Begin en slot van de preek van dominicaan Wijbe Fransen in de Caribische gemeenschap in Zwolle op 12 november 2023. Lees hier de hele tekst