In memoriam

Ter herinnering aan Paul van Dam

p 27 oktober 2023 overleed dominicaan Paul van Dam in Nijmegen, 87 jaar oud. De uitvaart was op 2 november.

Paul van Dam werd op 11 juni 1936 in Delft geboren. Zijn ouders waren Johannes Gerardus van Dam en Anna Elisabeth Früman. Zij kregen in totaal elf kinderen. Zijn vader was journalist. Het middelbaar onderwijs volgde hij aan het Stanislascollege in Delft.

Op 8 september 1954 trad Paul in Huissen in bij de dominicanen. Op 18 september 1955 legde hij zijn tijdelijke professie af om vervolgens filosofie te studeren in het dominicanenklooster te Zwolle. Precies drie jaar later legde hij zijn plechtige professie af.

In het Albertinumklooster in Nijmegen volgde hij de theologie-opleiding. Op 22 juli 1960 werd hij tot diaken gewijd en op 25 juli 1961 tot priester. Weer een jaar later legde hij zijn lectoraatsexamen af. Hij ging terug naar het klooster in Zwolle voor een studie in de pastoraal en in het studiejaar ’64-‘65 was hij daar docent moraaltheologie. In die jaren rondde hij ook zijn doctoraalstudies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen af.

Van 1965 tot 1976 was hij als docent wijsbegeerte verbonden aan de RK Sociale Academie ‘De Amstelhove’ te Amsterdam, in de laatste jaren tevens als hoofd van de parttime opleiding maatschappelijk werk. Hij woonde toen in Amsterdam, eerst bij de dominicanen aan de Vechtstraat en vanaf 1967 in de Spuistraat.

In 1976 verhuisde hij naar Rotterdam, waar hij docent werd aan de Sociale Academie. Hij begon toen ook met toerustingswerk. Een korte tijd was hij teamleider van de parochie van de dominicanen te Blijdorp. Van 1978 tot 1982 woonde hij bij de medebroeders in Schiedam, waar hij ook pastoraal actief was. Paul kwam echter meer uit de verf als docent dan als parochiepastor.

In 1982 ging hij alleen wonen in Rotterdam, toen het leven in een communiteit niet meer ging. In die tijd schreef hij het boek: ‘Levensbeschouwelijke oriëntatie en maatschappijleer’.

Tot eind jaren tachtig zou hij verbonden blijven aan wat toen de Hogeschool Rijnmond heette. Daarna legde hij zich met steeds meer enthousiasme toe op het cursuswerk in de Rijnmond in onder andere Bijbels Hebreeuws, Arabisch, islam, levensbeschouwing en ethiek. Het bood hem de kans om in vrijheid intellectueel bezig te zijn.

Paul was geruime tijd bestuurslid van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving, vanaf de oprichting ervan. Van 1989 tot 1993 was hij regens voor de studie voor de Nederlandse provincie van de dominicanen en van 1994 tot 2005 redactielid van het Bulletin van de provincie. Hij deed actief mee aan het Dominicaans Rijnmond Beraad.

Eind 2017 werd duidelijk dat Paul niet meer alleen thuis kon wonen en dat wonen in een communiteit geen optie was. In maart 2018 verhuisde hij naar Aqua Viva in Nijmegen. Hij kreeg meer last van depressies, naast zijn beginnende dementie, en er moest worden uitgekeken naar een andere woonplek met meer gespecialiseerde aandacht. Dit kon de Waalboog bieden.

Op afdeling de Pimpelmees van eerst de locatie Joachim en Anna en later in de nieuwbouw van de Agnetenhof, heeft hij een goede tijd gehad. We zijn de medewerkers van die afdeling bijzonder dankbaar voor de liefdevolle zorg die ze aan hem hebben gegeven.

Paul was een beminnelijk medebroeder en familielid, die graag op zichzelf was. Hij had een zwaarmoedige inslag, waardoor hij het niet alleen voor zichzelf soms moeilijk maakte, maar ook voor de mensen om hem heen.

Hij kon met passie studieus bezig zijn. Daarbij bleef de theologie van Thomas van Aquino een rol spelen. Hij hield ervan om te discussiëren met mensen of om in zijn vrije tijd te gaan wandelen met vrienden. In het boekbinden, wat hij zeer goed kon, vond hij een mooie hobby.

De laatste jaren liet hij duidelijk blijken dat het leven voor hem niet meer hoefde.
Op 26 oktober 2023 stierf hij in zijn appartement aan de gevolgen van een longontsteking.

De eucharistie bij zijn uitvaart hebben we gevierd in de St. Dominicuskerk te Nijmegen op donderdag 2 november, waarna het lichaam van Paul begraven is op het kerkhof van de dominicanen aan de Willem Schiffstraat.

De dominicanen en zijn familie zijn u dankbaar voor alle zorg en aandacht aan Paul gegeven, tijdens zijn leven en bij zijn afscheid.