08 November 2023

Novicen en nieuw huis voor dominicanessen

Ga naar overzicht

Deel op:

wee novicen zijn ingetreden bij de dominicanessen van de Heilige Familie in Nijmegen. De drie jong-geprofeste zusters zijn op een nieuwe plek gaan wonen.

De twee nieuwe novicen, Esther en Mariëlle, zijn hun noviciaat begonnen met een intredeviering op 7 november, het feest van de heiligen van de orde, in de kapel van de dominicanessen.

De zusters en enkele genodigden waren hierbij aanwezig en hoorden de motivatie van Esther en Mariëlle, waarom zij na vele jaren van zoeken deze stap gezet hebben.

dominicanessen intrede novicen nov 23-1

Vlnr zr Catharina, zr Nadia, novice Esther, zr Marga, novice Mariëlle

Hun noviciaat zal een jaar duren. In dat jaar onderzoeken zij of een levenswijze als dominicanes, met gebed, gemeenschap, studie en verkondiging als pijlers, hun weg is. Ze doen dat vanuit het noviciaatshuis aan de Dennenstraat in Nijmegen.

Een open kloostergemeenschap

Vanaf eind oktober 2023 wonen de jong-geprofeste zusters Marga, Catharina en Nadia in de voormalige pastorie van de Lourdeskerk aan de Hatertseweg 111 in Nijmegen. Ze kunnen daar in ieder geval een aantal jaren wonen en willen er verder vorm geven aan een open kloostergemeenschap.

Op 18 november doen zr. Catharina en zr. Marga hun eeuwige professie.

catharina marga nadia zomer 2023

Zusters Catharina, Marga en Nadia

Eerder verschenen

16 oktober 2023
Leestijd 1 min

Eeuwige professie zrs Marga en Catharina

Lees meer