27 November 2023

Christus Koning

Ga naar overzicht

Deel op:

Menselijkerwijs lijkt het ook nergens op, dat koningschap van die Jezus van Nazareth.’

zr. Baptiste Tuin o.p.

Kennelijk staat hem een heel ander koninkrijk voor ogen – een rijk van onderop: heel die rij van blinden, doven en kreupelen waar het in de evangelies over gaat.

Menselijkerwijs gesproken lijkt het ook nergens op, dat koningschap van die Jezus van Nazareth.

Bij zijn leven al laat Hij zich dopen door een vreemde vogel bij de Jordaan, die met zijn gepreek in de woestijn de wereld denkt te kunnen verbeteren. Bij zijn leven al gaat Hij vriendschappelijk om met een corrupte tollenaar, die mensen bedriegt en uiteindelijk nog geen centje pijn hoeft te lijden, als hij de helft van zijn vermogen aan de armen zal geven. Bij zijn leven al laat Hij een publieke vrouw zijn voeten zalven. En als Hij uiteindelijk stervend aan het kruis hangt, belooft Hij het paradijs aan de eerste de beste moordenaar naast Hem.

Precies zo vult Jezus van Nazareth zijn koningschap in: heil en heelwording, gerechtigheid en vrede voor de mens die van het leven alleen maar onheil en onvrede kan verwachten.

Jezus kwam – als een geboren koning, een koning die dient.

Jezus zal komen – als koning in de minsten van de mensen.

Uit de overweging van dominicanes Baptiste Tuin in Huize Bijdorp in Voorschoten, 26 november 2023. Lees hier de hele tekst.