12 Oktober 2023

Viering professie lekendominicanen in Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

p zondagmiddag 29 oktober vieren de lekendominicanen in de kloosterkapel van Huissen dat twee van hun leden hun professie bekrachtigen. Iedereen is welkom!

Lekendominicanen Marie-José Dusseldorp en Janet Moeijes verbinden zich definitief aan de Orde. Zij bekrachtigen op zondag 29 oktober de tijdelijke professie die zij drie jaar eerder hebben afgelegd.

De viering vindt plaats in de kapel van het Dominicanenklooster in Huissen (Stadsdam 1) en begint om 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren en ontmoeting. De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) nodigt alle belangstellenden van harte uit om aan deze feestelijke viering deel te nemen.

Marie-José Dusseldorp

‘Na drie jaar nu mijn professie bekrachtigen voelt voor mij heel natuurlijk’, zegt Marie-José Dusseldorp (71, eerder werkzaam als parochie- en gevangenispastor).

‘Ik merk dat ik uitzie naar retraites en andere studie-en ontmoetingsmomenten, zowel landelijk als in de regio. Beide hebben mijn aandacht, de verdieping én de zuster- en broederschap. Ze dagen me uit tot reflectie en voeden mijn ziel.’

‘Wat mij enorm aanspreekt, is dat binnen de DLN ieders gedachten en gevoelens gehoord en gekend mogen worden. Dit ‘groeien’ aan elkaar en aan de dominicaanse spiritualiteit maakt me in het dagelijks leven aandachtiger voor wie er op mijn pad komt.

Door mij samen met andere lekendominicanen in Zwolle te verbinden aan de gebedsmomenten van de broeders word ik bijna dagelijks aan mijn dominicaanse roeping herinnerd.

Op mijn beurt daarin voorgaan of voorzingen geeft me de ruimte om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de voortgang van het getijdengebed. Daarnaast blijft de verkondiging bij vieringen in parochiekerken één van mijn inspirerende dominicaanse activiteiten. We zijn predikers, nietwaar!’

Professie DLN 27-10-2019 - 431

Professie in Huissen in 2019

Janet Moeijes

‘Na vier jaar “oefenen” als aspirant en tijdelijk geprofeste voel ik me goed ingeburgerd in de DLN’, getuigt ook Janet Moeijes (61, docent/onderzoeker psychomotorische therapie aan de Hogeschool Windesheim).

‘Mijn lidmaatschap van de DLN heeft zeker de verdieping gebracht waarnaar ik op zoek was. Geloven speelt een grotere rol in mijn dagelijks leven. Het was er altijd al, maar meer op de achtergrond. Door intensiever met geloof bezig te zijn, krijgen bijvoorbeeld ook de liederen die we met ons parochiekoor in Hoogeveen zingen, meer betekenis.’

‘Ik heb het gevoel dat ik “anders” in de wereld sta. En dat hoop ik dan natuurlijk ook uit te stralen in mijn presentie. Present zijn, het gemeenschappelijke belang voor ogen houden, over mijn eigen belemmeringen heen kunnen kijken, dat is vooral wat de DLN me heeft gebracht in de afgelopen jaren.

Wat ben ik blij dat ik deze stap gezet heb! Ik voel me werkelijk gedragen. Een ieder die zoekt naar verdieping, kan ik de DLN van harte aanbevelen.’

Professie DLN 27-10-2019 - 433

Eerder verschenen