30 Oktober 2023

Necrologie van de Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

n het koorgebed noemen dominicanen hun overleden broeders elk jaar op hun sterfdag bij name. Deze necrologie bevat de namen en sterfdata van Nederlandse broeders, van 1965 tot 2023.

Klik hier voor de Necrologie van de Nederlandse Provincie 1965-2023.

Volgens de eigen dominicaanse kalender (Calendarium Ordinis Preadicatorus) wordt op drie momenten in het jaar in het officie en de H. Mis voor de doden gebeden:

– op 7 februari – jaargetijden van overleden ouders
– op 5 september – jaargetijde van overleden vrienden en weldoeners
– op 14 november – jaargetijde van overleden broeders en zusters. (Internationaal is dit 8 november, in Nederland een week later vanwege de feestdag van de H. Willibrordus).

Klik op de afbeelding voor de necrologie.

De constituties van de Orde schrijven dagelijks gebed voor:

16. De broeders moeten trouw de herinnering levend houden aan hen, die hen in de familie van de H.Dominicus zijn voorafgegaan en die hun ‘door hun leven een voorbeeld, door hun verbondenheid medeleven en door hun voorspraak hulp bieden’. Zij moeten aandacht schenken aan hun daden en leer en deze verspreiden. Bovendien moet voor de overleden broeders worden gebeden.

72. Tenminste eenmaal per dag zullen de broeders gezamenlijk psalm 130 bidden voor de overleden confraters en weldoeners.

Dit dagelijks gebed is niet alleen voor overleden broeders en weldoeners, maar voor allen (broeders, zusters, bekenden (familiaren) en weldoeners) die met de orde zijn verbonden. De broeders worden bij name genoemd.

In de bijgevoegde pdf staat psalm 130 in twee versies: opgenomen in het gebed en als losse psalm in de vertaling van Wim Bronkhorst o.p. U kunt deze lijst printen en in uw eigen gebed gebruiken.

De lijst bevat alle namen, leeftijden en sterfdata van broeders tussen 1965 en 2023. Wijzigingen of aanvullingen of correcties? Stuur een e-mail.

Klik hier voor de Necrologie van de Nederlandse Provincie 1965-2023.

Klik hier voor in memoriams.