27 Oktober 2023

Dominicaan Paul van Dam overleden

Ga naar overzicht

Deel op:

n de nacht van 27 oktober is in de Agnetenhof in Nijmegen dominicaan Paul van Dam overleden. Hij was 87 jaar.

Paulus Dominicus van Dam werd op 11 juni 1936 geboren in Delft. Bij zijn dood was hij 68 jaar geprofest en 62 jaar priester.

Na zijn intrede bij de dominicanen volgde hij de interne filosofie- en theologiestudie. In 1965 behaalde hij zijn doctoraal theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens werd hij docent aan de Sociale Academie, eerst in Amsterdam en vanaf 1976 in Rotterdam.

Zowel in Rotterdam als in Schiedam was hij enkele jaren lid van het pastorale team van de dominicanenparochie, naast het docentschap. Vanaf begin jaren negentig bestond zijn voornaamste vorm van prediking uit cursuswerk in de Rijnmond.

Zijn intellectuele belangstelling maakte hij ook verdienstelijk binnen de orde onder meer als regens van de studie en als actief lid van het Dominicaans Rijnmond Beraad.

Begin 2018 verhuisde hij naar Nijmegen.

Paul was een beminnelijke medebroeder en een denker, die geregeld worstelde met het leven.

Moge hij rust gevonden hebben in het eeuwig Licht!

De eucharistie bij zijn uitvaart vieren we in de St. Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen, op donderdag 2 november om 11.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof van de dominicanen aan de Willem Schiffstraat.