14 September 2023

Oud manuscript van Eckhart ontdekt

Ga naar overzicht

Deel op:

n de Universiteitsbibliotheek van Leipzig zijn resten gevonden van wat wellicht het oudste bekende manuscript is van een tekst van Meister Eckhart, rond 1300.

Onderzoekers hebben in de Universiteitsbibliotheek van Leipzig resten geïdentificeerd van wellicht het oudste bekende manuscript van een tekst van dominicaan, theoloog en mysticus Eckhart von Hochheim, beter bekend als Meester Eckhart. Het manuscript werd omstreeks 1300 geschreven in Thüringen.

De twee smalle stroken perkament werden gebruikt als boekbandmateriaal van dat boek, afkomstig uit de vijftiende eeuw. Ambachtslieden gebruikten in die tijd wel vaker oudere manuscripten om boeken in te binden. Tijdens de analyse werd duidelijk dat sommige handgeschreven regels op de perkamentstroken van Meester Eckhart afkomstig zijn.

Eerder verschenen