10 September 2023

Leerhuis Psalmen met Henk Jongerius OP

Ga naar overzicht

Deel op:

n Huissen start op 26 september een nieuwe serie bijeenkomsten onder leiding van dominicaan Henk Jongerius. In dit Leerhuis staat het boek Psalmen centraal.

Henk Jongerius OP (Foto Ramon Mangold)

In feite horen wij in de Psalmen op velerlei manieren het grote verhaal van Israël op een biddende wijze opklinken: wie de Psalmen zingt en overweegt, vindt daardoor een toegang tot heel die Bijbel.

Nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. De bijeenkomsten zijn op dinsdagochtenden.

Een leerhuisbijeenkomst begint meestal met een lied, waarna wij luisteren naar een tekstgedeelte dat wij dan in kleine kring bespreken aan de hand van wat richtvragen.

De ervaring heeft geleerd dat juist in kleine kring de eigen geloofs- en levenservaringen worden uitgewisseld en verdiept. Het nagesprek probeert het besprokene opnieuw in het licht te plaatsen van de tekst die uitgangspunt was voor het onderling gesprek.

Iedereen die nieuwsgierig is naar zo’n bijeenkomst is hartelijk welkom om zich aan te sluiten en de ervaring op te doen van de ‘werking van het woord’ voor ons vandaag.

Er zijn 11 bijeenkomsten:

26 september,
10, 17 en 24 oktober,
7, 14, 21 en 28 november
5, 12 en 19 december 2023