06 September 2023

'Daarin zijn wij bedelorde'

Ga naar overzicht

Deel op:

Het opgaan in het leven dat er is en je daarmee verbinden is als balsem voor de ziel’

Roy Clermons OP

En na verloop van tijd in een vogelkijkhut ga je dingen zien, die je eerst niet zag en gebeuren er onverwachte dingen. Een ree met haar jong, kwam net naast de hut uit de bosjes tevoorschijn; een groep van dertig grote zilverreigers streek neer om daar de nacht door te brengen; in de groep kieviten aan de oever ontdekte ik een paar groenpootruiters.

Het opgaan in het leven dat er is en je daarmee verbinden is als balsem voor de ziel. Het relativeert je eigen sores enorm en de schoonheid van al dat leven te ervaren is bij vlagen zeer ontroerend.

Zusters en broeders, verkondigen begint met kijken en luisteren en je verbinden met het leven dat er al is en ons reeds geschonken is. Daarin zijn wij bedelorde.

Goed kijken en luisteren en verbinding aangaan met de mensen en de wereld om ons heen, laat ons dingen zien die we eerst niet zagen schenkt ons het onverwachte. God is hierin te vinden. Daarop mogen wij vertrouwen.

Slot van de overweging van lekendominicaan Roy Clermons bij de seizoensopening van de DLN op 3 september 2023. Lees hier de hele tekst.

Eerder verschenen

03 mei 2023
Leestijd 1 min

Beleidsplan DLN 2023-2027

Lees meer