01 Augustus 2023

Nieuwe rector voor Dominicanenkerk Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

ené Dinklo is benoemd tot rector van de Dominicanenkerk in Zwolle. Daarmee is de toekomst van de laatste dominicaanse parochie van Nederland voorlopig zeker.

René Dinklo OP

Het kapittel van de nieuwe provincie van de dominicanen van België en Nederland besloot afgelopen december een nieuwe rector te willen voordragen bij de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk. Het belang om Zwolle als een dominicaanse plek te behouden werd hiermee onderschreven.

De geloofsgemeenschap van de Dominicanenkerk van Zwolle is de enige overgebleven zelfstandige dominicaanse parochie van Nederland. Voor het voortbestaan hiervan is het noodzakelijk dat een dominicaanse priester de rol vervult van rector. Vanwege leeftijd en gezondheid van de huidige rector, Jan Laan, moest worden omgezien naar een nieuwe rector.

Proviniciaal Didier Croonenberghs OP heeft René Dinklo OP voorgedragen als opvolger van Jan Laan. De benoeming gaat per 15 september in. In de viering van 17 september wordt René verwelkomd door de geloofsgemeenschap en wordt afscheid genomen van Jan Laan.

René Dinklo is niet bepaald een vreemde voor de Zwolse geloofsgemeenschap. Hij was al eerder rector, van 2005 tot 2015. In 2013 werd hij gekozen tot provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen. Sinds de fusie van de Nederlandse provincie met de Belgische in mei 2022 is hij vicaris van het Nederlandse vicariaat.

René Dinklo 2019

Het bestuur van het rectoraat is ‘zeer verheugd’, staat op de website te lezen. ‘René is terug van nooit weggeweest.’ Het pastoraat van de gemeenschap wordt gedragen door twee vrouwelijke pastores, lekendominicaan Corinne van Nistelrooij en Josephine van Pampus.

De nieuwe rector memoreert in een reactie de rijke dominicaanse geschiedenis van Zwolle, sinds vele eeuwen en ook in deze tijd, met een prachtige kerk, een levendig programma en veel vrijwilligers en dominicaanse leken die aan deze plek zijn verbonden. ‘Bovendien is het fijn voorgaan in deze kerk, met altijd een kwalitatief goed koor achter je en een grote groep aandachtige en kritische kerkgangers voor je’, zegt René.

Vanwege de renovatie van het klooster en de kerk zullen de komende twee jaar in praktische zin niet gemakkelijk zijn, verwacht hij, ‘maar daarna zullen klooster, kerk en Kloosterpoort bruisen van activiteit. Ik geloof stellig in toekomst van de dominicaanse zending in de groeistad Zwolle. Ik wil dit niet vanaf de zijlijn bezien, maar zelf hierin een actieve rol vervullen.’

Eerder verschenen