21 Augustus 2023

Hoe Jezus bekeerd werd

Ga naar overzicht

Deel op:

igen kwetsbaren eerst – dat is al moeilijk genoeg.

Ria Willems OP

‘Mevrouw, groot is je geloof.’

Alsof Jezus dit met verbazing en verrukking constateert.  Alsof de woorden van de Syro-Fenicische vrouw die zich niet zomaar aan de kant laat schuiven iets in hem heeft geopend dat zijn denken in harde grenzen, muren en vastgeroeste beelden doorbreekt.

Alles is gekanteld in dit moeizame gesprek. In Jezus’ antwoord horen we geen vernederende verkleinwoorden meer, maar appreciatie en verbinding: ‘Mevrouw, groot is je geloof. Aan jou geschiedde, gelijk jij het wilt’. Haar dochter geneest.

Dit grensverleggend gesprek brengt een grote verandering op gang in Jezus’ leven. Mattheüs schetst het als een point of no return. Vanaf dit punt, zegt Mattheüs,  houdt Jezus op met uitwijken en op de vlucht slaan.

Uit de preeksuggestie van de Vlaamse lekendominicaan Ria Willems op preekvandeweek.be. Klik hier voor de hele tekst.