28 Augustus 2023

Atelier in Antwerpen met Bernard De Cock OP

Ga naar overzicht

Deel op:

p de namiddag van 6 september verzorgt dominicaan Bernard De Cock in de Pauluskerk in Antwerpen een Studium Generale over identiteit en pluraliteit in maatschappelijke en religieuze context.

Bernard De Cock OP

Hoe kunnen we onze identiteit en tradities bewaren en toch open staan voor anderen in een multiculturele en multireligieuze context? Hoe respecteren we de identiteit van de andere en van onszelf wanneer wij op een ordentelijke manier willen samenleven?

Dat is de vraagstelling van het atelier dat geleid wordt door Bernard De Cock.

De ateliers in de Pauluskerk worden georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema’s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie.

Programma

17u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
17.20u: broodjes en koffie in crypte

18u: begin atelier

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage (richtprijs 10 euro)!