03 Juli 2023

Hoe God verschijnt

Ga naar overzicht

Deel op:

God komt meestal ongevraagd en onver­wacht, versluierd en verborgen.’

Marc Christiaens OP

Het is niet omdat we God eventjes wensen te ontmoeten dat Hij zegt: ‘Voilà, hier ben Ik’. God ver­schijnt niet op commando. Je kunt Hem pas ontmoe­ten als Hij naar jou toe­komt. Het initia­tief gaat van Hem uit, dikwijls ongevraagd en onverwacht.

Het is dus zaak om de deur van je hart constant gastvrij voor Hem open te houden. Dàt wordt bedoeld in de weerbar­stige eerste regels van onze evange­lielezing. “Wie van zijn ou­ders of van zijn kinderen meer houdt dan van Mij, is Mij niet waard” wil niet zeggen dat men familierelaties moet doorknippen om Jezus te kunnen volgen.

Het is geen kwes­tie van òf… òf, maar van èn… èn: “Als Ik, God, bij jou aan­klop, dan mag je je eigen ver­trouwde wereldje niet als alibi gebrui­ken om ‘niet thuis’ te geven, om Mij af te wimpe­len met ‘Sor­ry, ik ben druk bezig; ik kan momenteel de deur niet openmaken'”.

Het eerste sleutelwoord van de Godsontmoeting is dus: Hij komt meestal ongevraagd en onver­wacht.

Het tweede luidt: God ver­schijn­t versluierd en verborgen.

Deel van de preeksuggestie van de Belgische dominicaan Marc Christiaens op www.preekvandeweek.be

Eerder verschenen