05 Juni 2023

'Dat de Geest in ons mag opleven'

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik bid ons allen toe dat, nu er rouw is om een tijd die achter ons ligt, de kracht van de geest mag vrijkomen die ons optilt boven onszelf en die ons hechter aan elkaar verbindt.’

Anneke Grunder OP

Jezus gunt zijn mensen dus het geluk dat hem ten deel valt: te leven vanuit Gods liefde. De inzet daarvoor legt hij hier terug in Gods hand, opdat de Eeuwige aan allen voltooit wat hij in Hem begonnen is. Daarmee is Jezus niet op zichzelf, maar op zijn naasten gericht! Hij ziet zijn leerlingen als een geschenk van Godswege! (…)

Ik bid ons allen toe dat, nu er rouw is om een tijd die achter ons ligt, nu we los moeten laten wat was, en nog niet weten wat komt, de kracht van de geest mag vrijkomen die ons optilt boven onszelf en die ons hechter aan elkaar verbindt dan ooit tevoren.

Dat uit de leegte veerkracht en geestdrift mag loskomen zodat er zo over een paar jaar niet alleen een vernieuwd klooster staat, maar ook een gemeenschap met nieuwe bezieling. Een gemeenschap die weet waar het ten diepste om gaat: een wereld die goed is, rechtvaardig, zorgzaam en trouw, de wereld van God.

Dat door de langzame gang en het stille wachten niet alleen in de leerlingen toen, maar ook in ons nu de Geest in ons zal opleven, die ons inspireert tot nieuwe dingen en creatieve oplossingen, tot mildheid, wijsheid en geduld, tot zachtmoedigheid en trouw. Dat de Geest mag gaan waaien, kome wat komt.

Slot van de overweging van lekendominicaan Anneke Grunder op 21 mei 2023 in de Dominicanenkerk van Zwolle, kort na de verhuizing van de broeders door de renovatie van het klooster. Lees hier de hele tekst.

Eerder verschenen