23 Mei 2023

'Proud to be gay and gay to be christian'

Ga naar overzicht

Deel op:

Onze verbondenheid is daarbij veelkleurig, zo veelkleurig als de schepping is, zo veelkleurig als de regenboog is.’

Jan van Hooydonk OP

‘Homoseksualiteit is “een vondst van de Schepper”, zo zei ooit pater Van Kilsdonk. We zijn dus “proud to be gay”. En persoonlijk voeg ik daaraan graag toe: “proud to be gay and gay to be christian”.

In al haar veelkleurigheid is de regenboogvlag het fiere en vrolijke symbool van de LHBTIQA+-gemeenschap. In al zijn veelkleurigheid staat de regenboog in de Bijbel symbool voor het verbond van God met de mensen.

Het verhaal uit de Bijbel dat wij zojuist hoorden, zegt dat God zelf het initiatief neemt tot zijn verbond met mensen. Anders gezegd: wij mensen maken niet zelf dit verbond, maar dit verbond gaat aan ons vooraf, het omvat ons, het overstijgt ons.

Onze verbondenheid is daarbij veelkleurig, zo veelkleurig als de schepping is, zo veelkleurig als de regenboog is. Het verbond is inclusief. Qua geslacht, seksuele voorkeur en gender zijn we verschillend. Maar alle mensen hebben deel aan hetzelfde verbond.

In seculiere taal uitgedrukt: wij allen leven in een samenhang die ons overstijgt. Wij horen dus bij elkaar als één gemeenschap. En niemand is daarbinnen beter of meer dan de ander.

In de taal van de kerk zeggen we dan: wij zijn allemaal elkaars broeder en zuster.

Deel van de overweging van lekendominicaan Jan van Hooydonk op 7 mei in de Stevenskerk in Nijmegen. Lees de hele tekst.

0103