15 Mei 2023

Dominicanen.tv over groene theologie

Ga naar overzicht

Deel op:

rees van Montfoort schreef een veelgeprezen boek over 'groene theologie’. Ze is te gast in het Vlaamse programma Dominicanen.TV, dat het gesprek in korte episoden op YouTube plaatst.

Klik voor de uitgave

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. ‘Groene theologie’ biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur.

Zie hieronder de afleveringen van het gesprek van Trees van Montfoort met dominicaan Bernard De Cock.