08 April 2023

Veerkracht 40 - Stille Zaterdag

Ga naar overzicht

Deel op:

ok de leegte die Hij schept is heilig.

Lees het evangelie van vandaag

Op Stille Zaterdag blijft de Kerk bij het graf in stilte.

Wat blijft er over als er uiteindelijk niets meer is? Als het leven zich lijkt terug te trekken?
Alleen Heilige Zaterdag blijft over…

Deze Heilige Zaterdag, Stille Zaterdag is wat we concreet ervaren in deze geseculariseerde wereld.
Op Stille Zaterdag vieren we niets.

Laten we dus niet te snel betekenis geven. Maar laten we deze dag met moed beleven. Laten we net als Jozef van Arimathea deze tijd van leegte voor wat het is, en wat het toelaat. Want Heilige Zaterdag gaat over wachten, wanneer de gebeurtenissen te snel lijken te gaan.

Stille Zaterdag is het gebaar dat zorgt, wanneer woorden verstommen en geen zin meer hebben.

Stille Zaterdag is de beweging van moed. Die van Jozef die de confrontatie met Pilatus aandurft, die Jezus van het kruis haalt, en met hem zijn eigen illusies.

Laten we dus eenvoudig, nederig, binnengaan in de stilte van deze zaterdag

En laten we niet vergeten dat ook deze dag, in de leegte die hij schept, heilig is….

Didier Croonenberghs 
Dominicaan