06 April 2023

Veerkracht 38 - Witte Donderdag

Ga naar overzicht

Deel op:

ie zo zijn geëerd en verschoond, knielen op hun beurt voor elkaar, verschonen elkaar.

Lees het evangelie van vandaag

In het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie zegt Jezus: ‘Mijn voedsel is het om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen’ (Johannes 4,34).

De andere evangelisten vertellen hoe Jezus op de avond voor zijn lijden en dood brood met hen deelt en daarin zijn eigen lichaam, zichzelf. Johannes vertelt hoe Hij dat andere voedsel deelt: het doen van de wil van God. Hij knielt voor zijn leerlingen en wast hun voeten. Hij doet Gods wil door te knielen voor degenen die zijn leerlingen willen zijn. hen te eren en in de Vlaamse betekenis van dat woord te verschonen: Hij wast weg wat er door omgang met het kwade aan kwaad aan hen is gaan kleven.

Wie zo zijn geëerd en verschoond, knielen op hun beurt voor elkaar, verschonen elkaar. ‘Als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen’ (Johannes 13,14).

Eerbiedigend wat God eerbiedigt, dienend wat Hij dient, zijn wij het lichaam van de Gezalfde Jezus, God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God.

Erik Borgman
Lekendominicaan