04 April 2023

Veerkracht 36

Ga naar overzicht

Deel op:

erraad ligt dichterbij dan we verwachten.

Lees het evangelie van vandaag

Het is zo oud als de wereld. Verraad! Iemands vertrouwen beschamen! Het ontwricht het bestaan van de mens die het overkomt. Hij ziet geen weg meer. Johannes verwoordt het kernachtig, nadat Judas, door Jezus aangewezen als de verrader, is vertrokken: ‘het was nacht’.

Verraad ligt dichterbij dan we verwachten.  Simon Petrus is zich van geen kwaad bewust, laat staan van verraad. Jezus wel. Hij kent de kwetsbaarheid van mensen.

In het nauw gedreven is er moed voor nodig te blijven staan voor wat je belangrijk vindt. Dan kan een mens heel anders reageren dan hij van zichzelf verwacht. In zo’n situatie kan iemand ineens verraad plegen aan een geliefde, aan een ideaal, aan een belofte. ‘Ik wil mijn leven voor u geven’, zegt Petrus. Maar in de nacht, in de stikdonkere nacht, is dat wat hij juist niet doet…

Eeuwige, geef ons de moed en de veerkracht te doen waar we voor staan. Geef ons mildheid als anderen hun idealen loochenen. Dat we elkaar vasthouden in de nacht.

Anneke Grunder
Lekendominicaan

Eerder verschenen