03 April 2023

Veerkracht 35

Ga naar overzicht

Deel op:

isschien komen wijzelf ook verder met zwijgen en nederigheid dan met weten en controle houden.

Lees het evangelie van vandaag

Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus’ voeten en droogde ze met haar haren af.

Natuurlijk: het geld had ook aan de armen gegeven kunnen worden. Maar er staat iets groters, iets belangrijkers op het spel: het gaat om leven en dood. Vanuit haar geloof weet Maria heel goed wie Jezus is en voelt intuïtief aan wat er staat te gebeuren. Zwijgend neemt ze het initiatief om Jezus’ voeten te balsemen: een ritueel volzeggingskracht.

Als mensen doen we soms dingen, terwijl we weten dat het niet goed gaat: dat kan in je eigen leven in het klein zijn, maar ook als samenleving overkomt het ons bij de kinderopvangtoeslag of de gaswinning in Groningen. Een ‘voorspelbare mislukking’ heet dat binnen het bedrijfsleven. We houden onszelf en anderen gevangen in een ‘systeem’ en er is niemand die aan de rem trekt.

Maria doorbreekt met haar actie de ‘houtgreep’ waarin iedereen zit. Ze droogt met haar haren Zijn voeten af: nederig laat ze haar eigen ego los en in het ritueel vindt ze haar veerkracht.

Misschien komen wijzelf ook verder met zwijgen en nederigheid dan met weten en controle houden. Hoe kom je tot die nederigheid?

Kleis Adema
Lekendominicaan

Eerder verschenen