01 April 2023

Veerkracht 34

Ga naar overzicht

Deel op:

Bij mij is de vasten dit jaar heel anders: ik ben gevallen met de fiets en heb daarbij mijn knie gebroken.’

Lees het evangelie van vandaag

Jezus heeft net Lazarus uit de doden opgewekt en dat wordt hem door de hogepriesters en Schriftgeleerden niet in dank afgenomen. Ze willen hem doden. Jezus trekt zich terug naar de stad Efraim in de omgeving van de woestijn.

Vastentijd kan ieder op zijn of haar manier invullen. Veel mensen doen dat met minder eten.

Bij mij is dat dit jaar heel anders. Ik ben gevallen met de fiets en heb daarbij mijn knie gebroken. Inmiddels hink ik al acht weken op één been, omdat ik op het andere niet mag staan. Ik ben aan huis gebonden.

In die acht weken kom ik er goed achter wat het betekent om niet meer met alles mee te kunnen doen. Ik krijg steeds meer respect voor mensen die chronisch ziek zijn en steeds maar weer met hun handicap geconfronteerd worden.

In die weken heb ik soms ook dagen dat ik het echt niet meer zie zitten en het betekent veel voor mij dat ik dat kan zeggen en mijn verdriet kan delen. Ik ontmoet mensen die begrip voor me hebben, die mij serieus nemen.

Ik lees vandaag ook bij Jezus dat hij zich terugtrekt met zijn leerlingen. Hij weet wel dat ze zijn dood willen en ook hij heeft behoefte om dat te delen met zijn leerlingen.

Ik wens ons allen toe dat ook wij de goede mensen blijven vinden om ons verdriet te delen en er voor elkaar te willen en te kunnen zijn.

Kees Nypels
Lekendominicaan

Eerder verschenen