16 Maart 2023

Veerkracht 20

Ga naar overzicht

Deel op:

Is er iets krachtiger dan mensen het woord geven?’

Lees het evangelie van vandaag

Als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.

Als we iets of iemand met de vinger aanwijzen of aanraken, is onze hand, ons lichaam en ons hele wezen erbij betrokken.

Op het fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel wekt de uitgestoken vinger van God Adam tot leven. Op de Sinaï krijgt Mozes de stenen platen van het verbond met de tien woorden door Gods vinger geschreven. Door de vinger Gods wekt Jezus de spraak bij de stomme. De stomme práát: de man kan spreken en komt zo in relatie met zijn medemensen en de wereld, hij zal veerkrachtig in het leven staan.

Jezus bevrijdt een man die opgesloten zit in zichzelf. De toeschouwers zijn verwonderd en geven hun vertrouwen aan Jezus. Dit zint de machthebbers niet, ze gunnen Jezus geen succes en plaatsen de bevrijding die hij brengt in een slecht daglicht.

Mondige en creatieve mensen zijn bedreigend voor wie het voor het zeggen hebben. Sommigen vinden een mens laten spreken te banaal, ze willen spektakel: een teken uit de hemel. Is er iets krachtiger dan mensen het woord geven?

Jan Degraeuwe
Lekendominicaan

Eerder verschenen