13 Maart 2023

Veerkracht 17

Ga naar overzicht

Deel op:

Zolang jij weigert te springen kan geen enkele afgrond te diep zijn.’

Lees het evangelie van vandaag

‘Ze joegen Hem de stad uit, dreven Hem tot de steile rand van de berg om Hem in de afgrond te storten. Maar dan loopt Hij midden tussen hen door en vertrekt’.

Jezus wordt niet verdragen in zijn eigen synagoge in Nazareth. Men wil niets meer met Hem te maken hebben. Hoe blijf je dan staande binnen je eigen kring? Een kring die alleen maar vast wil houden aan ‘het oude’. Kun je met opgeheven hoofd zo’n groep verlaten?

Ik krijg niet de indruk dat Jezus ‘als een geslagen hond’ vertrekt. Integendeel! Jezus weet waar Hij voor staat en kan daarom fier het hoofd bieden aan dit soort situaties. Zijn veerkracht mag ons tot voorbeeld zijn wanneer we vandaag de dag overweldigd worden door chaos en wanorde van meningen en standpunten.

De koers van Jezus is duidelijk: behandel de ander zoals jij behandeld wilt worden. Laat los wat oud is en versteend. Houd je hoofd hoog geheven, je rug recht als jij jouw idealen wilt verkondigen over menselijke omgang en het behoud van de Schepping.

Zolang jij weigert te springen kan geen enkele afgrond te diep zijn.

Ineke van Cuijk
Lekendominicaan

Eerder verschenen