07 Maart 2023

Veerkracht 12

Ga naar overzicht

Deel op:

Regeldrift in het onderwijs heeft ook zijn goede kanten, maar dienstbaarheid geeft mij meer energie en veerkracht.’

Lees het evangelie van vandaag

In het evangelie van vandaag horen we Jezus’ aanklacht tegen bepaalde religieuze leiders van zijn tijd. Ze zijn dan wel specialisten van Mozes’ wet, maar zelf brengen ze hun eigen leer niet in de praktijk. Maar het volk leggen ze wel een zware last op.

Jezus raadt het volk aan te leven volgens de wet. Tegelijkertijd zegt Hij dat ze de levensstijl van hun religieuze leiders niet moeten kopiëren. Dienstbaarheid reikt Jezus ons aan als sleutelwoord voor een goede samenleving. In de goede samenleving zoals God die met ons voor heeft, ligt grootheid juist in dienstbaarheid.

Als leidinggevende ervaar ik dienend leiderschap als een goed fundament voor veerkrachtige teams. Teams waarin ik mensen zie groeien en optimaal functioneren. Leergemeenschappen waarin studenten ontdekken wie zij zijn, wie zij willen worden, hoe zij van betekenis zijn in de wereld.

Dienstbaarheid is mooi, maar staat soms op gespannen voet met de regeldrift in het onderwijs. Dat heeft ook zijn goede kanten, maar dienstbaarheid geeft mij meer energie en veerkracht.

Dominicus Kamsma
Lekendominicaan

Eerder verschenen