24 Februari 2023

Veerkracht 3

Ga naar overzicht

Deel op:

Wij zijn uitgenodigd voor een ongekend groot feest: dat is de verbijsterende boodschap van Jezus.’

Lees het evangelie van vandaag

Wij zijn uitgenodigd voor een ongekend groot feest: dat is de verbijsterende boodschap van Jezus.

Alles wat we nu meemaken, hoe fantastisch ook, is niet meer dan een voorafschaduwing van wat ons ten deel zal vallen. Zelfs Jezus zelf, de gastheer en het stralende middelpunt van dat komende feest, de bruidegom van het bruiloftsfeest, zelfs Hij was tijdens zijn leven nog maar een schaduw van wat Hij zal zijn. Een belofte, een voorschot.

Daarom moest Hij weg, zoals Hij zijn leerlingen keer op keer vertelde. Om als een graankorrel vrucht te dragen, om ruimte te maken voor de Geest van allesomvattende feestelijkheid. Als Hij weg is, voorspelt Hij in het evangelie van vandaag, dan zullen wij vasten om onszelf te herinneren aan wat komt en ernaar te leren verlangen, te hunkeren, te hongeren en te dorsten.

Nu is het dus tijd om te vasten en in onze dorst en onze honger, in onze hunkering en ons verlangen, te voelen dat Hij wel moet komen en het feest niet lang meer kan uitblijven.

Erik Borgman
lekendominicaan

Eerder verschenen