13 Januari 2023

Zusters dragen Huize Bijdorp over

Ga naar overzicht

Deel op:

uize Bijdorp, het moederhuis van de dominicanessen van Voorschoten, is op 11 januari overgedragen en wordt ontwikkeld tot de nieuwe Buitenplaats Huize Bijdorp.

Huize Bijdorp was ruim 146 jaar het moederhuis en centrum van de congregatie van de H. Catharina van Siena, dominicanessen van Voorschoten. De congregatie werd in 1841 gesticht in Rotterdam en vestigde zich in 1876 in Voorschoten.

Huize Bijdorp begon ooit als een boerenhofstede en werd achtereenvolgens herenhuis, klooster-moederhuis, klooster-internaat en school, en tenslotte klooster-bejaardenoord. Na de bloei van de congregatie trad sinds 1972 slechts één zuster in.

Eerder verschenen

Vrijwel alle zusters zijn in Huize Bijdorp ingetreden of hebben er korte of lange tijd gewoond. Sinds een aantal jaren wonen er ook oudere broeders dominicanen en gaandeweg ook andere ouderen die er zorg krijgen.

voorschoten overdracht

Wethouder Hans van der Elst (geheel rechts) overhandigt directeur Peter Meijs een schaal met inscriptie namens de gemeente Voorschoten en bedankte het bestuur van de congregatie. Foto Gemeente Voorschoten.

De overdracht van het moederhuis aan erfpachter Huize Bijdorp Voorschoten BV is een grote stap en er is lang en zorgvuldig naar toegewerkt. Bij de feestelijke markering van de overdracht van het erfpacht, op 11 januari, eerde wethouder Hans van der Elst van Voorschoten de moed van de zusters om hun nalatenschap recht te doen. Hij bedankte ook Peter Meijs, die als directeur bergen werk verzette.

0102

De symbolische overdracht van de sleutels van Huize Bijdorp door het bestuur van de congregatie (zusters Regina Plat, Liduina Groenenwegen en Pauline Haverkamp) aan Stefan van Vliet en Evan Swaak van erfpachter De Vrije Blick/Huize Bijdorp Voorschoten B.V. (1), en een blik in de zaal met betrokkenen (2).

Gedachtenislamp in de kapel van de zusters, gemaakt van de ringen van de overleden zusters.

Sinds 2017 is er gewerkt aan een toekomstplan voor Bijdorp dat recht doet aan waarden die de dominicanessen op hun manier hebben belichaamd: natuur, zingeving, nabijheid, geborgenheid, en jong en oud. Daarbij is nadrukkelijk contact gezocht met de gemeente en met inwoners van Voorschoten.

Een deel van het klooster wordt afgebroken en opnieuw opgetrokken. De communiteit van zusters en broeders blijft in het klooster wonen, zij het dan in een ander gedeelte.

Het opruimen en verhuizen zal het nodige vragen van de veelal hoogbejaarde zusters en broeders. Op 28 december stond de congregatie stil bij de overdracht in een viering waarin ook het verhaal van de congregatie werd verteld, en een gezamenlijk gesprek.

Op 29 december werd de akte gepasseerd bij de notaris en op 11 januari was er een officiële bijeenkomst met alle betrokkenen.

Huize Bijdorp is een gemeentelijk monument. Behalve het oude moederhuis en de kapel bestaat het uit vleugels voor bewoning en zorg, een begraafplaats en een park. In de toekomst komen er sociale huurwoningen en wordt het groene hart van het terrein gerenoveerd en ontsloten.

Op termijn, als de zusters geen volledig bestuur meer kunnen vormen, wordt het eigendom overgedragen aan de Erfgoedstichting die afgelopen jaar is opgericht.

entree huize bijdorp voorschoten

Deur van het oude hoofdgebouw met de inscriptie: ‘Dominus qui incoepit ipse perficiat – De Heer voltooie wat Hij in u begonnen is’.

Eerder verschenen

28 december 2019
Leestijd 2 min

Website over de toekomst van Huize Bijdorp

Lees meer