09 December 2022

Nu te bestellen: Schillebeeckx-reader

Ga naar overzicht

Deel op:

n februari verschijnt de T&T Clark Reader in Edward Schillebeeckx, een Engelstalige kennismaking met het werk van de Vlaams-Nederlandse theoloog. Nu met korting voor te bestellen.

Edward Schillebeeckx (1914-2009) geldt als een van de meest invloedrijke katholieke theologen van de 20e eeuw is. Deze reader, mede samengesteld door hoogleraar theologie en lekendominicaan Stephan van Erp, bestrijkt meer dan een halve eeuw en bevat verschillende teksten die voor het eerst in het Engels verschijnen.

Het boek stelt studenten in staat om te begrijpen hoe de gedachte van Edward Schillebeeckx resoneert met actuele debatten in de theologie, bijvoorbeeld over ecologie en secularisatie.

Eerder verschenen

De T&T Clark Reader bevat selecties uit zowel pre- als postconciliaire teksten die de ontwikkeling in het denken van Schillebeeckx illustreren. De complexe theologische onderwerpen worden per hoofdstuk uitgesplitst met behulp van toelichtingen, discussievragen en verdere leessuggesties. Deze reader is een essentiële bron die studenten in staat zal stellen om de rijke lagen binnen de theologie van Schillebeeckx te contextualiseren en uit te pakken.

Eerder verschenen

04 december 2018
Leestijd 2 min

Stephan van Erp op Schillebeeckx-leerstoel

Lees meer