29 December 2022

Didier Croonenberghs nieuwe provinciaal

Ga naar overzicht

Deel op:

et kapittel van de Belgische en Nederlandse dominicanen koos op 28 december in Huissen Didier Croonenberghs OP als provinciaal overste.

Broeder Didier Croonenberghs volgt broeder Philippe Cochinaux op. Zijn verkiezing is bevestigd door de Magister van de Orde. We wensen hem veel succes toe bij deze taak, en vragen u allen voor hem te bidden.

Het is de eerste keer dat de Belgische en Nederlandse dominicanen samen kapittel houden sinds de fusie in mei van dit jaar, toen Nederland een vicariaat werd van de Belgische provincie.

Elke provincie van de dominicanen houdt elke vier jaar een vergadering met afgevaardigde broeders, waarin de grote lijnen van het beleid worden bepaald en bestuurders worden gekozen.

DidierCroonenberghs

Didier Croonenberghs OP

Broeder Didier Croonenberghs, die vloeiend is in beide talen van de provincie, werd geboren op 4 juli 1978 in Namen, België. Hij is de jongste uit een gezin van vier kinderen. Hij studeerde rechten en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-neuve en trad in 2002 in bij de dominicanen.

Hij deed zijn noviciaat in Straatsburg en studeerde religieuze wetenschappen in Louvain-la-Neuve en theologie in Oxford. Hij legde plechtige professie af in 2006 en werd priester gewijd in 2007.

Hij was drie perioden prior van het dominicanenklooster van Luik, van 2009 tot 2018. Hij combineerde de afgelopen jaren een groot aantal pastorale en andere taken in Brussel, Louvain-la- Neuve en Luik. Ook is hij verantwoordelijke voor de websites van de dominicanen van België, prior van het nieuwe klooster van Antwerpen en pastoor van de Sint-Paulusparochie in die stad.

Eerder verschenen