17 November 2022

Hoopvolle kleine professie van zuster Nadia

Ga naar overzicht

Deel op:

aar voornaam betekent 'hoop’, dus dat wordt ook haar kloosternaam; aangevuld met 'Maria’, met wie dit keer Maria Magdalena is bedoeld, de eerste predikvrouw. Verslag van de kleine professie van zuster Maria Nadia Kroon.

Zuster M. Nadia Kroon heeft zich nu na haar noviciaat voor drie jaar aan de Orde verbonden.

Maria Magdalena is ‘de verkondiger van de hoop van de verrijzenis; de getuige van het leven dat de dood overwint, het goede dat het kwade tenietdoet’, zei zuster Nadia in haar getuigenis tijdens de viering op 16 november in Nijmegen.

‘Zij spreekt me ook persoonlijk aan omdat we in een cruciale tijd leven voor vrouwen. Daarvoor kunnen we kijken naar Iran, waar nu de revolutiekreet klinkt: vrouw, leven, vrijheid. Maar ook naar ons eigen synodale proces en alle ontwikkelingen in de kerk.’

‘Maria Magdalena bracht een boodschap van hoop en vreugde namens God naar de toenmalige kerk, de elf en de andere leerlingen, samengevat alle apostelen. Ooggetuigen van Jezus’ leven en onderwijs. Maar ze werd ontvangen met hoon. Ze werd niet serieus genomen. Als het ware van de preekstoel afgebonjourd.’

Zo presenteerde zuster Nadia zich tijdens de viering van haar tijdelijke professie als een zelfbewuste dominicanes, die haar plek gevonden heeft, ‘zoals God mij gemaakt heeft’.

‘Als ik in mijn rol als predikzuster en verkondiger iets mag betekenen voor mensen wiens stem niet wordt gehoord, voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen, dan zal ik God diep dankbaar zijn.’
Lees hier de hele professietekst.

0105

Zuster Nadia is de derde nieuwe dominicanes, die met haar komst de onverwachte doorstart van de dominicanessen van Neerbosch bestendigt. Haar medezusters Marga Zwiggelaar en Catharina Al glunderden en zongen aan het einde van de viering met haar het O Lumen, de Latijnse hymne aan Dominicus, de stichter van de Orde der Predikers.

In de Dominicuskapel van Neerbosch waren daarnaast ook blije gezichten te zien van oudere zusters, broeders, lekendominicanen, familieleden en vrienden. Velen keken via de livestream, die hier terug te zien is.

Nadia Kroon (1989) is geboren in IJmuiden en studeerde missionaire theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en Vrije Universiteit. Ze heeft zich al in haar jaar als novice laten zien en horen op sociale media en bij verschillende evenementen. Ook schreef ze al eerder een boek over haar zoektocht naar de plaats waar ze religieus thuis kon komen: ‘Non in de bus’ (Arkmedia, 2020).

0105

Voorganger in de viering was René Dinklo OP, vicaris van het Nederlandse vicariaat van de Belgische provincie van de dominicanen. Hij noemde in zijn preek de dit jaar overleden zuster Holkje van der Veer, die mede een aanzet gaf aan de herleving van de dominicanessen.

Ze is een van de auteurs van het boekje met bespiegelingen dat onlangs verscheen, over Kerstmis. Holkje schreef daarin: ‘De wereld is geen veilige woonplaats. We weten het en het doet zeer.’ Ondanks alles draait het in de kerk volgens haar om ‘hoop hebben, hoop houden en elkaar bemoedigen’.

Broeder René ging in zijn preek in op de hoop als een derde weg, naast pessimisten die denken dat het doek al gevallen is, en optimisten die uiteindelijk vastlopen in de complexiteit van de werkelijkheid. ‘Degene die hoopt, heeft het besef dat hij of zij niet alleen is, dat hij of zij gedragen wordt door God, die leven geeft, die de weg naar bevrijding wijst.’

De naam Nadia betekent hoop, en ‘in de Bijbelse traditie onthult je naam je levensprogramma’. Lees hier de hele preek van René Dinklo OP.

Tekst en beeld: Arjan Broers

0105

Eerder verschenen

17 november 2020
Leestijd 3 min

Eerste professie zusters in 23 jaar

Lees meer