14 November 2022

Het grote ‘en tóch’

Ga naar overzicht

Deel op:

Natuurlijk, vertrouwen is – als het goed is – iets van heen-en-weer, over-en-weer, maar het begint met: krijgen, ontvangen.’

Jan Groot

Vertrouwen, waar halen we dat vandaan?

Ik wil het – voor deze keer – op mijzelf betrekken. Ik voel, nu ik ouder word en meer achterom kijk, heel sterk dat mij veel vertrouwen is gegeven, geschonken. Ik weet heel goed dat lang niet iedereen me dat kan nazeggen.

Ik mag van geluk spreken dat ik de jaren door veel vertrouwen heb gekregen, en vooral op de kruispunten, als het erom spande. Natuurlijk, vertrouwen is – als het goed is – iets van heen-en-weer, over-en-weer, maar het begint met: krijgen, ontvangen.

(…) Bij een goochelaar willen we weten wat de truc is, maar in de Bijbel wordt niet gegoocheld. Het verhaal zet een diepe geloofsovertuiging neer: het leven houdt over, hoop en vertrouwen kunnen zich vermenigvuldigen!

Dat is het grote ‘en tóch’, dat we hier steeds weer vieren met brood en wijn, gezegend tot zijn gedachtenis.

Fragment uit de overweging van Jan Groot op 13 november 2022 in de Dominicanenkerk van Zwolle. Jan vierde dat hij, eerst als dominicaan, later als pastor en vrijwillig pastor, veertig jaar verbonden is met de Zwolse gemeenschap.

Lees hier de hele tekst