25 September 2022

Wie durft?

Ga naar overzicht

Deel op:

Telkens weer indachtig dat overvloed de facto niemand toebehoort.’

Josephine van Pampus

Wie durft het tegengeluid te geven?

Het is niet het geld zelf, dat vals is. Maar het is de handeling die het vals of goed kan maken. Het gaat om de verantwoordelijkheid die jij draagt over het geld en goed dat je beheert. Om betrouwbaarheid in de ogen van de Eeuwige.

Steeds, en telkens weer indachtig dat overvloed de facto toebehoort aan wie niets heeft. Of liever: dat de overvloed niemand toebehoort, maar ten dienste staat van het leven van mensen.

Dat de schepping ons is gegeven, om niet – en wij gewiekste rentmeesters mogen zijn van wat de Eeuwige ons in handen geeft. Zij, de Ene, die chaos schept tot mensenland, en ons roept tot zinsverband met zijn handvest van ontferming.

Slot van de overweging van pastor Josephine van Pampus in de Dominicanenkerk van Zwolle op 18 september 2022. Lees hier de hele tekst.