28 September 2022

'The Crack' - nieuwe compositie over de biecht

Ga naar overzicht

Deel op:

p 6 oktober is in Zwolle de première van een nieuw muziekstuk van kloosterbewoner Kris Oelbrandt, over de biecht. 'There is a crack in everything…’

Kris Oelbrandt (foto Ina Vrinsse)

‘… that is how the light gets in’. Die vaak geciteerde zin uit het lied Anthem van Leonard Cohen klinkt door in de titel van de compositie van de kerkmusicus Kris Oelbrandt, die lid is van de woongemeenschap ‘Bezield Wonen’ in het Zwolse Dominicanenklooster.

Het klooster heeft onder de noemer Hoor je mij? als jaarthema in 2022 ‘De biecht’ gekozen. In lezingen, filmgesprekken en andere bijeenkomsten is steeds de vraag gesteld: hoe gaan we vandaag de dag om met gevoelens als schuld, schaamte, vergeving, bekentenis?

Op de avond van 6 oktober gaat het muziekstuk van Kris Oelbrandt in première gaan, de dag na de Grote Verzoendag in het jodendom. Daarnaast speelt het Oneiros Ensemble het ontroerende Kol Nidrei en is er die avond een dialoog tussen een christelijke en joodse denker over verzoening.

'Muziek die communiceert met stilte'

Het muziekstuk van Kris Oelbrandt doorloopt in circa 20 minuten vier fasen, die volgens hem elk mens regelmatig doormaakt: ‘Je raakt verstrikt in een situatie die je wel heeft veroorzaakt, maar niet hebt gewild; je lijdt hieraan; je doorbreekt de situatie door een bekentenis; het litteken dat hoe dan ook blijft, wordt tot bron van nieuw leven.’

Met dat laatste verwijst hij naar het inzicht dat Leonard Cohen verwoordde: het litteken is bron van licht en wederopstanding. De muziek wordt uitgevoerd met een combinatie van milde en (bij momenten) snijdende instrumenten: fluit, altviool, cello en harp, bespeeld door het Oneiros ensemble, waar de componist al eerder mee werkte.

Muziek als 'audito divina'

Kris heeft een geheel eigen klankidioom ontwikkeld, dat zich laat typeren als muziek die communiceert met stilte: elke paar seconden stopt de muziek en luistert zij als het ware naar de stilte die zij achterlaat. De volgende muzikale cel wordt telkens geboren vanuit die stilte en keert daar bijna meteen weer naar terug.

Hij omschrijft deze techniek als auditio divina, naar analogie met lectio divina: de techniek van aandachtig, meditatief en uiterst traag Bijbellezen die vooral in kloosters wordt beoefend.

Kris grijpt terug naar de vroegste westerse muziek, het gregoriaans, dat ook die communicatie met de stilte kende. De toepassing op instrumenten leidt tot muziek die bijna onvermijdelijk verstilling bij de luisteraar teweegbrengt. De zoektocht naar verstilling is een rode draad in het leven van de componist.

Meer weten: zie www.dominicanenzwolle.nl

do 6 okt | 20.00-21.30 uur | muziek en interreligieuze dialoog over verzoening | Dominicanenkerk | € 12,50, studenten € 7,50

Eerder verschenen