21 September 2022

Nieuw: Kloostertuin Rotterdam

Ga naar overzicht

Deel op:

et Leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam en Stichting de Kloostertuin zijn gefuseerd tot één nieuwe organisatie, gedragen door lekendominicanen in de Rijnmond.

Kloostertuin Rotterdam is gericht op mensen binnen en buiten de officiële kerken, die zich nader willen bezinnen op de bronnen van het christendom, de spiritualiteit, de interreligieuze dialoog en de mystiek in hun verscheidenheid van vormen. Daarbij wordt steeds aansluiting gezocht bij wat leeft in de samenleving.

Eind 2019 werd stiltecafé Adem Inn gesloten, op dat moment het enige project van stichting de Kloostertuin. In mei van dat jaar overleed dominicaan Leo de Jong, de inspirator van het Leerhuis Spiritualiteit.

Na intern beraad besloten de lekendominicanen in de regio Rijnmond om zich over deze stichting te ontfermen en te fuseren met het Leerhuis. De nieuwe website en het eerste aanbod staan nu online: kloostertuinrotterdam.nl

Van oudsher is er een sterke verbondenheid met de Dominicuskerk in het centrum van Rotterdam, ook wel het Steiger geheten. De binnentuin van deze monumentale na-oorlogse kerk gaf de naam van de stichting. Maar er worden activiteiten aangeboden in de hele Rijnmond.

De Kloostertuin Rotterdam is een erkend project van het Dominicaans Platform Nederland (DPN), dat namens de zusters en broeders van de Orde der Predikers (dominicanen) in Nederland subsidie geeft en toezicht houdt op spirituele centra als de Dominicanenkloosters van Huissen en Zwolle, het Huis van Dominicus in Utrecht en het Plein van Siena in Amsterdam.

Binnentuin Steiger-Wil Musters

Blik in de binnentuin van het Steiger, hartje Rotterdam