17 September 2022

Het hart van het evangelie

Ga naar overzicht

Deel op:

Het vragen om vergeving of het geven van vergeving is het hart van het Evangelie, van de Blijde Boodschap van Jezus.’

Wijbe Fransen OP

We kennen allemaal momenten van conflict, van elkaar kwetsen. We zijn allemaal mensen met een bepaald karakter, we verschillen van denken, hebben een verschillend verleden. En soms kunnen we hard met elkaar in botsing komen.

Wat een geluk als we onze beperkingen, onze fouten erkennen! Maar wat jammer als zulk een verschil verhardt en wij geen vrede willen sluiten en elkaar vergeven. We blijven dan pijn voelen!

Toch is het vragen om vergeving of het geven van vergeving het hart van het Evangelie, van de Blijde Boodschap van Jezus. Ja, echte blijdschap wil Jezus ons geven! Centraal in de Blijde Boodschap staat God die ons zoekt. Centraal ook staat de vreugde, zowel bij God als bij ons, mensen, wanneer iemand het goed maakt met zijn naaste.

(…) Nu de slavernij in de Cariben en in Suriname steeds meer erkend wordt als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis – vroeger werd er zelfs niet over gepraat – nu vele steden en organisaties beginnen te erkennen dat hun voorouders medeplichtig waren aan die onmenselijke handel, mogen we hopen dat gevoelens van vernedering en minder-waardigheid verminderen en dat wij zelfs de heren van vroeger kunnen vergeven.

Ofschoon we weten dat racistische gebaren en uitdrukkingen van sommige idioten wonden weer kunnen openen, wens ik ons allen toe dat wij blij en trots kunnen zijn op onszelf als persoon, op ons werk, onze cultuur en op alles dat we presteren.

Uit de overweging van dominicaan Wijbe Fransen in de Caribische gemeenschap van Zwolle op 11 september 2022. Lees hier de hele tekst