14 September 2022

'En wij, als kijker, sluiten die kring'

Ga naar overzicht

Deel op:

Soms heb ik de indruk dat “morren” op dit moment de grondtoon is van onze samenleving.’

Susanne de Jong-Tennekes

De gelijkenissen die Jezus hier vertelt, zijn een reactie op het morren van de Farizeeën en schriftgeleerden.

En het is dat ‘morren’ dat mij bezighoudt. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms heb ik de indruk dat ‘morren’ op dit moment de grondtoon is van onze samenleving. En dan komt er het beeld van de talkshowtafel in mij op. Daar zitten avond aan avond ontevreden mensen aan tafel. In min of meer een hoefijzer, gastheer, gastvrouw aan het hoofd, om de zoveel minuten schuiven er anderen aan, maar de toon is steeds bezorgd, kritisch, aanklagend, steeds vaker ‘de olifant in de kamer’ benoemend.

Een ontevreden en regelmatig verongelijkte groep. En wij, als kijker, sluiten die kring. Met instemming of juist ook weer verontwaardigd over wat er gezegd wordt.

Begin van de overweging van programmamaker Susanne de Jong-Tennekes in de Dominicanenkerk van Zwolle op 10 en 11 september 2022. Lees hier de hele tekst.