08 Augustus 2022

Generaal kapittel, week 3 en slot

Ga naar overzicht

Deel op:

andaag, op het feest van Dominicus, viert het kapittel de eucharistie in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in Mexico-Stad, het grootste Mariabedevaartsoord ter wereld.

door Michael-Dominique Magielse OP

Op deze bijzondere plaats, waar al 500 jaar pelgrims komen, vindt de laatste eucharistieviering van het kapittel plaats. Hiermee komt een einde aan het kapittel in Mexico dat op 16 juli begon en zich afspeelde in Tultenango.

De laatste week van dit generaal kapittel was geheel gewijd aan plenaire discussies over teksten met besluiten en aanbevelingen die de uitkomst (de Akten) vormen van het kapittel.

Het waren niet altijd gemakkelijke discussies, waar soms culturele verschillen duidelijk naar voren kwamen en ook de diverse talen het gesprek soms parten speelden. Dit maakte des te meer duidelijk dat we een wereldwijde orde zijn die werkzaam is in alle uithoeken van de wereld, in verschillende culturen en contexten met zijn eigenheden en specifieke uitdagingen.


Het maken van een groepsfoto is een heel werk!

0102

Een onderwerp dat de hele orde aangaat, is het probleem van seksueel misbruik in de kerk en ook in de orde. Daar werd deze week uitgebreid over gesproken. Veel aandacht was er voor goede zorg voor slachtoffers van misbruik en erkenning van het leed dat hen is aangedaan, en aan de andere kant werd gesproken over het voorkomen van misbruik in de toekomst.

Uitgangspunt daarbij is de vraag: wat is nodig om broeders, jong en oud, te laten floreren als religieus volgens de evangelische raden van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede? Het gaat dan niet alleen om het voorkomen van seksueel misbruik, maar ook misbruik van macht, pastoraal of spiritueel, en van financiële middelen.

Het kapittel steunt unaniem de voorstellen die werden gedaan om het probleem aan te pakken.

0102

Op 3 augustus ging Michael-Dominique Magielse OP voor in de eucharistie, de preek werd verzorgd door de Duitse broeder Robert Mehlhart OP (links)

De vieringen zijn terug te zien via YouTube.

Wat overigens opvalt, is dat veel van de aanwezige kapittelvaders behoort tot een nieuwe generatie dominicanen. Veel van hen zijn ergens in de dertig of veertig. Dat geeft een bepaalde dynamiek aan het kapittel en het maakt ook een verjonging in het bestuur van de orde wereldwijd zichtbaar.

Kapittels vervullen in het besturen van de orde een belangrijke functie. Op lokaal niveau in de kloosters en provincies en op het niveau van de wereldorde. Het is hier waar besluiten worden genomen.

Een kapittel wordt niet gehouden, maar gevierd. Celebrare, zeggen de constituties van de orde. Vieren neemt sowieso een prominente plek in op het kapittel. Een van de pijlers in het leven in de dominicanenorde is het dagelijks gebed het vieren van de eucharistie, en dat gebeurt hier dan ook.

Natuurlijk werd er ook gepreekt, elke dag door een andere broeder.

Bidden doen we digitaal met een app (iBrevairy) elke dag in een andere taal. Het brengt de verschillen van vieren aan het licht. Bij een andere taal, hoort een andere type muziek. De Franstaligen zingen polyfoon op melodieën van broeder André Gouzes, OP, de Engelstalige houden meer van traditionele Gregoriaanse melodieën terwijl de Spaanstalige broeders ook weer een typische eigen manier van zingen hebben.

Maar de kern vormen de psalmen en de eucharistie, die veranderen niet. Het is de orde die midden in de Kerk staat. En natuurlijk werd er ook gepreekt, de corebusiness van elke dominicaan, elke dag een andere broeder.

Eerder verschenen

19 juli 2022
Leestijd 4 min

Generaal kapittel in Mexico

Lees meer

Gehoorzaamheid is een belangrijk principe in de orde en op het kapittel. Het kunnen luisteren naar elkaar is essentieel. Het luisteren naar het woord van God in de dagelijkse eucharistie gaat daaraan vooraf, benadrukte magister Gerard Timoner OP in zijn dankwoord aan het eind van het kapittel. ‘De eucharistie is het sacrament van de communio, van gemeenschap, van eenheid’, zei hij. ‘En die eenheid in verscheidenheid willen we in een kapittel tot uitdrukking brengen.’

kapittel mexico 2022 professie

Een bijzonder moment was vorige week zaterdag toen acht novicen van de Mexicaanse provincie hun eerste professie deden in de handen van de magister. Voor hen en voor het hele kapittel een indrukwekkende gebeurtenis.

In zijn preek herinnerde de magister de nieuw geprofeste broeders eraan dat ze bevoorrecht zijn om hun professie af te leggen in aanwezigheid van de hoogste autoriteit in de orde. Daarmee bedoelde hij niet zichzelf maar het Generaal Kapittel, het hoogste bestuursorgaan in de orde.

De magister zei: ‘als novicen werd ons verteld dat we deel gaan uitmaken van een wereldwijde orde. Dat klonk toen nog heel abstract. Maar hier in Tultenango is je lidmaatschap van een wereldwijde orde zichtbaar. Broeders van over de hele wereld zijn hier om jullie van harte welkom te heten met een broederlijke abrazo (omhelzing).’

0102

Broeders Didier Croonenberghs en Patrick Lens waren de andere twee leden van de Belgisch-Nederlandse delegatie.

Veel dank was er voor de broeders van de provincie van Mexico die het kapittel mogelijk maakten en de vele vrijwilligers die hen daarbij ondersteunden.

Vooral de student-broeders speelden op de achtergrond een cruciale rol in het regelen van alle faciliteiten om het kapittel mogelijk te maken, van het secretariaat en communicatie tot de schoonmaak van alle gebouwen, de was, de zorg in de refter en niet onbelangrijk, het bemannen van de bar voor de recreatie. Het is ongelooflijk hoeveel werk zij verzet hebben.

Tot besluit werd gestemd over de plek waar over drie jaar de provinciaals zullen samenkomen voor het volgende generaal kapittel. Unaniem viel de keuze voor 2025 op Krakau in Polen.

Michael-Dominique Magielse OP

Meer foto’s: op.org via Flickr.

tultenango mexico kapittel 2022 groepsfoto

Eerder verschenen

01 augustus 2022
Leestijd 4 min

Generaal kapittel, week 2

Lees meer