In memoriam

Ter herinnering aan Bert Robben

p 17 juli 2022 overleed dominicaan Bert Robben (91). Bij zijn uitvaart op vrijdag 22 juli in Tiel werd dit in memoriam voorgelezen.

Engelbertus Joannes Maria Robben werd geboren op 1 oktober 1930 in Schiedam, als oudste van de zeven kinderen van Engelbertus Gerardus Robben en Wilhelmina Paulina van Aalst. Zijn vader was technisch tekenaar bij een scheepswerf.

Al jong was Bert gefascineerd door de liturgie van de kerk. In Schiedam verzorgden de dominicanen het pastoraat. Bert werd er misdienaar; hij voelde zich aangetrokken door de dominicaanse aandacht voor het preken en de wetenschap.

Van 1943 tot 1950 deed Bert het gymnasium op het Dominicuscollege in Nijmegen, met een onderbreking toen in 1944 operatie Market Garden plaatsvond. Op 17 september 1950 trad hij in. Hij deed zijn noviciaat in Huissen en deed professie in Zwolle op 18 september 1951. Daarna volgde filosofiestudie in Zwolle en theologiestudie op het Albertinum in Nijmegen. In 1956 werd hij er diaken gewijd en op 27 juli 1957 werd hij priester gewijd. Zijn feestelijke eerste Heilige Mis droeg hij op in zijn thuisparochie in Schiedam.

antoon 1.jpeg

Bert Robben (rechts) naast Antoon Boks bij diens eerste H. Mis in Schiedam, augustus 1966

De toenmalige prior van het Albertinum stelde Bert voor om promotieonderzoek te gaan doen aan het Angelicum, de universiteit van de dominicanen in Rome. Bert ging er in 1958 naartoe en deed er onderzoek naar de preken van Thomas van Aquino, met het doel om de preek meer aandacht te geven in de katholieke geloofsbeleving. Hij had twee fijne jaren in Rome en promoveerde in 1960. Zijn proefschrift, dat hij schreef in het Latijn, werd goed ontvangen. In 1962 werd het in het Italiaans uitgegeven onder de titel Il problema teologico della predicazione.

In 1960 kwam Bert terug naar Nederland. Hij was kort actief als docent pastoraaltheologie aan het Albertinum in Nijmegen, maar wilde liever in het pastoraat werken. In augustus 1960 begon hij daarom als kapelaan in de dominicaanse parochie H. Johannes de Doper in Schiedam.

De jaren in Schiedam waren erg druk: wekelijks gaf Bert 18 lessen levensbeschouwing op een huishoudschool en bediende hij twee kerken met drukke zondagse vieringen. In 1965 werd hij pastoor in Schiedam, met 34 jaar de jongste pastoor van het bisdom Rotterdam. Hij begon meteen met verantwoordelijkheden te delen en samen met anderen op te trekken in het pastoraal werk, een wens en karaktertrek die hem heel zijn leven zou tekenen.

Bert kon in het tijdschrift Kerugma zijn passie voor de verkondiging kwijt

Tijdens het provinciaal kapittel van 1969 werd Bert benoemd tot co-provinciaal. Hij ging weer wonen in het Albertinum in Nijmegen. Twee termijnen was hij co-provinciaal, onder provinciaal Van Waesberge en daarna samen met John Kuhlman onder provinciaal Martin Vijverberg. In de tweede termijn was Bert als missieprocurator ook contactpersoon voor de Nederlandse dominicaanse missies en reisde hij veel naar de Antillen, Zuid-Afrika en Peru. In 1977 was hij afgevaardigde van de Nederlandse dominicanen bij het generaal kapittel in Manilla.

In 1978 werd Bert benoemd tot pastor-teamleider van de Dominicusparochie in Nijmegen. Dat bleef hij tot 1987.

Actief was Bert ook als redacteur van tijdschriften. Van 1975 tot 1978 en van 2005 tot 2019 was hij redacteur van het Bulletin van de Nederlandse dominicanen, van 1978 tot 1985 redactiesecretaris. Van 1986 tot 2007 was hij eindredacteur en redacteur van het tijdschrift Kerugma, dat materiaal aandroeg voor preken van pastores. Eerst schreven daar alleen dominicanen in, later ook anderen, priesters en leken. Bert kon er zijn passie voor de verkondiging in kwijt.

Eerder verschenen

In februari 1987 werd Bert pastoor van de St. Dominicusparochie in Tiel. In eerste instantie woonden er zes broeders; in 1992 bleef Bert alleen over. Het tekent Bert dat hij in de jaren daarna contact bleef onderhouden met de broeders met wie hij in Tiel gewoond had. Vanaf 1996 was Bert ook waarnemend pastoor van de parochie van de H. Petrus en Paulus in Varik.

In 1997, 67 jaar oud, legde hij zijn pastorale functies neer. Hij bleef wel pastoraal actief: hij bleef voorgaan in Tiel en in Varik, en in verzorgingshuis Westlede. Intussen was hij zelf ook in de Vier Gravinnen gaan wonen. Op 16 september 2007 vierde hij zijn 50-jarig professiefeest in Tiel; bij die gelegenheid ontving hij een koninklijke onderscheiding. Op 9 juni 2019 nam hij afscheid als voorganger in Tiel. (Klik hier voor een verslag).

Bert Robben2 foto Bouwhuis1

Foto: Jan Bouwhuis (2010)

Bert heeft graag in Tiel gewoond en gewerkt. Hij was een pastor in hart en nieren, onderhield contacten met mensen, was graag actief in de oecumene en in de verkondiging. Bert gaf vertrouwen en kon mensen nabij zijn. Hij kon het vertrouwen dat mensen hem gaven ook ontvangen en genoot van zijn plaats tussen de mensen.

Langzaam ging Berts gezondheid achteruit. Op 9 juli 2022 kreeg hij een herseninfarct. In de nacht van 17 juli 2022 is hij rustig ingeslapen.

De eucharistie bij zijn uitvaart hebben we op 22 juli gevierd in de Dominicuskerk te Tiel, waarna het lichaam van Bert is bijgezet in het priestergraf op de begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat.

Eerder verschenen

18 december 2014
Leestijd 6 min

‘Rome zien kan alleen in Rome’

Lees meer