04 Juli 2022

Over vreugde en gebrek aan resultaat

Ga naar overzicht

Deel op:

et probleem is, denk ik, dat ik, dat we het Koninkrijk van God te vaak zien als een resultaat, een product, iets wat we zelf kunnen maken.

Jan van Hooydonk OP

(…) ‘Vrede, sjaloom, de lezing van vandaag zegt ons daarover: “Het is vlak bij je gekomen, het Koninkrijk van God.” Maar waar dan? Hoe dan? Is tijdens mijn leven het Koninkrijk van God werkelijk gegroeid? Is het nu dichterbij dan in 1970, in 1990 of in 2010? Zal het op de dag dat ik sterf, dichterbij zijn dan het was op de dag van mijn geboorte?

Het probleem hier is, denk ik, dat ik, dat we het Koninkrijk van God te vaak zien als een resultaat, een product, iets wat we zelf kunnen maken. We zien onze missie heel erg als een vorm van doen. Maar, zusters en broeders, onze missie is niet op de eerste plaats wat we allemaal doen, onze missie is wie we zijn! Het gaat niet primair om handelen dat resultaat oplevert, maar om een wijze van zijn, van in het leven staan, die zinvol en betekenisvol is voor onszelf en onze medemensen.

Wij doen dingen, niet per se omdat ze resultaat opleveren, maar omdat we geloven dat ze zinvol zijn. We doen dingen omdat we als mens niet anders kunnen. (…)

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug, zo horen we aan het slot van het evangelie. Tijdens hun tocht maakten ze mee hoe zelfs de demonen zich aan hen onderwierpen. Noem dat maar eens ‘geen resultaat’.

Maar Jezus relativeert hun blijdschap: “Dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, laat dat niet je vreugde zijn, maar dat je naam staat opgeschreven in de hemel, laat dat je vreugde zijn.” Anders gezegd: zelfs al hadden de leerlingen bij de verkondiging van het Koninkrijk van God géén resultaat geboekt, hun missie zou daardoor niet minder zinvol zijn geweest.

Een zinvol leven leiden, betekenis toevoegen aan het leven van anderen en van onszelf, dát is onze missie. Onze vreugde ligt niet primair in wat wij bewerken, maar ligt op de eerste plaats in het feit dat God ons als kwetsbare mensen bewaart, in het feit dat onze namen opgeschreven staan in zijn ‘boek des levens’.

Uit de overweging van lekendominicaan Jan van Hooydonk in het Oecumenisch City Pastoraat in de Stevenskerk in Nijmegen, op 3 juli 2022. Lees hier de hele tekst.