12 Juli 2022

Maarten Boelen overleden

Ga naar overzicht

Deel op:

p 30 juni overleed Maarten Boelen, die dertig jaar lang betrokken was bij de Nederlandse dominicanen.

Maarten Boelen (1941-2022)

Maarten Boelen, geboren in 1941, was in zijn werkzame leven burgemeester van Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsaterwoude, en ook van Rijnwoude. Hij was lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en notaris in Rotterdam.

Toenmalig provinciaal David van Ooijen vroeg hem als lid van de economische raad van de Nederlandse provincie van de dominicanen, een functie die hij dertig jaar lang vervulde. Oud-provinciaal Ben Vocking: ‘Als ik stuitte op een juridisch probleem, dam hoefde ik dat slechts aan Maarten voor te leggen, om bijna per kerende post een antwoord te krijgen. We zijn hem veel dank verschuldigd.’

Op de dag dat de Nederlandse provincie fuseerde met de Belgen bestemde de laatste provinciaal, René Dinklo, een gedenkkaars voor Maarten, als teken van dankbaarheid voor alles wat hij voor de provincie had gedaan. Een paar dagen later heeft hij hem thuis overhandigd.

Maarten Boelen, die wist dat hij niet lang meer zou leven, vroeg Ben Vocking om in habijt bij zijn uitvaart te zijn en de dominicaanse kaars daar te ontsteken. Zo is het ook gegaan.

We gedenken hem met eerbied en dankbaarheid.