25 Juli 2022

Generaal kapittel, week 1

Ga naar overzicht

Deel op:

anuit Tultenango (Mexico) doet broeder Michael-Dominique Magielse OP verslag van het generaal kapittel dat hij bijwoont. 'Onze middelen zijn ontoereikend, dus moeten we hoop hebben.’

Michael-Dominique Magielse OP en Patrick Lens OP vertegenwoordigen de Nederlandse en Belgische dominicanen bij het kapittel (foto: Didier Croonenberghs OP).

De eerste week van het Generaal Kapittel in Tultenango (Mexicio) zit erop. Een week die vooral bestond uit kennismaken met elkaar en de eerste schreden op weg naar besluitvorming.

De aftrap was zondag 17 juli met een eucharistieviering voor de heilige Geest. In zijn preek sprak Magister van de orde, broeder Gerard Timoner OP, over de periode tussen het vorige kapittel in Bien Hoa (Vietnam), waar hij drie jaar geleden gekozen werd, en nu.

‘Deze drie jaren waren ongekend, onverwacht en onvergetelijk.’, zei hij. ‘Slechts zeven maanden na het kapittel stonden we voor onvoorziene uitdagingen, maar we reageerden met creativiteit, moed en de overtuiging dat we zelfs in tijden van pandemie onze missie van de prediking van het evangelie kunnen voortzetten.’

De COVID-pandemie is niet de enige uitdaging waar de orde voor staat. Grote delen van de wereld waar de orde present is, worden geteisterd door secularisatie en krimpende provincies.

Er er is een crisis in roepingen en er is steeds meer onderlinge samenwerking nodig, zoals in Europa. Andere delen hebben te maken met enorme groei, in Azië en Afrika bijvoorbeeld, wat weer andere uitdagingen met zich meebrengt.

Broeder Gerard deed een duidelijk oproep om de huidige situatie en ook de toekomst te omarmen met hoop. Onze eigen middelen zijn ontoereikend om de immense uitdagingen waar we voor staan, aan te gaan, zei hij.

Daarom moeten we hoopvol zijn. ‘Hoop is gegrond in de zekerheid dat God ons nooit in de steek zal laten. Dit is wat Paulus tegen de Kolossenzen zegt: ‘Christus in u, onze hoop op de eeuwige heerlijkheid.’

tultenango mexico kapittel bruno cadore gerard timoner

Magister Gerard Timoner OP (rechts) naast zijn voorganger Bruno Cadoré OP tijdens het kapittel.

Op maandag kwamen de broeders voor het eerst ‘echt’ bij elkaar. Ruim 45 broeders, zogenoemde diffinitoren, die in hun eigen provincie gekozen zijn om hier aanwezig te zijn.

Dan zijn er broeders die uitgenodigd zijn en die de curia, het dagelijks bestuur van de orde in Rome vertegenwoordigen, en vertalers. Bij elkaar zo’n honderd broeders. Ook slotzuster, apostolische zusters, lekendominicanen en vertegenwoordigers van de priester-fraterniteiten en dominicaanse jongeren praten mee. Kortom de hele dominicaanse familie is aanwezig.

Eerder verschenen

19 juli 2022
Leestijd 4 min

Generaal kapittel in Mexico

Lees meer

Broeder Gerard gaf maandag de aftrap met zijn relatio (een overzicht van de staat van de orde) en presenteerde de uitdagingen waar de orde voor staat. Ook de syndicus (de financiële man) van de orde, broeder Juan Luis Mediavilla Gracía OP, gaf een overzicht van de financiële situatie van de orde. In groepen werd hierna over gediscussieerd.

0103

Op dinsdagmiddag startte het echte werk. De aanwezige broeders en zusters zijn onderverdeeld in verschillende commissies die over de diverse aspecten van de orde spreken: over missie en prediking, over roepingen en vorming, over studie, over gemeenschapsleven, financiën en het bestuur.

Deze commissie bekijken wat over hun onderwerp op eerdere kapittels gezegd is en waar aanpassingen of verduidelijking nodig zijn. De context waar de orde aanwezig is, verandert en ook dat vraagt aandacht. De commissies maken presentaties en teksten, die zaterdag besproken werden in een plenaire sessie met alle broeders bij elkaar. De komende week gaat het werk in de commissies door.

52225337940_cf1a5e3464_k

Magister Gerard Timoner, de Mexicaanse provinciaal Luis Javier Rubio en de vorige magister Bruno Cadoré snijden een taart aan.

Een belangrijk (informeel) onderdeel van een kapittel is de ontmoeting tussen broeders en zusters. De broeders komen van over de hele wereld wat het internationale karakter van de orde karakteriseert. Uitwisselingen van indrukken en ervaringen is bijzonder leerzaam. De ene keer in het Engels de andere keer in het Spaans.

Het is daarnaast ook een mooie kennismaking met de Mexicaanse cultuur. De organisatie van het kapittel is in handen van de Mexicaanse broeders en die zijn duidelijk trots op hun land. Tijdens de openingsmis op zondag was de Mexicaanse dominicaanse familie sterk vertegenwoordigd. Ze waren uit alle delen van het land naar Tultenango gekomen voor een ontmoeting met de broeders.

Zaterdagavond werden de kapittelgangers getrakteerd op een Mexicaanse avond, waarbij werd stil gestaan bij de Mexicaanse onafhankelijkheid die na een lange strijd tegen de Spanjaarden in 1829 werd beklonken. Met typische Mexicaanse muziek van de Mariachis en natuurlijk tequila.

Michael-Dominique Magielse OP

Volg ons voor meer informatie en filmpjes ook op Facebook.

Foto’s: op.org via Flickr.

mexico night michael magielse william loh

Met de Australische dominicaan William Loh op de 'Mexican Night'. Foto: Facebook