13 Juli 2022

'Gaan zien is geen kwestie van individuele spirituele wellness'

Ga naar overzicht

Deel op:

Omdat we – laat ik het eens Bijbels zeggen – en toch niet omfloerst, juist niet – omdat we de mammon zijn gaan aanbidden.’

Arjan Broers

Durfde je het zojuist? Om ‘help me’ te zeggen, misschien heel zachtjes? Misschien heb je dan dezelfde sensatie gehad als ik: iets in mij raakt ontroerd – en weet precies en ook meteen waarin ik hulp naar hulp verlang.

Er gaan vaker blinden zien in de verhalen over Jezus. Leren zien is misschien wel de belangrijkste spirituele opdracht die er is. En het gaat zelden in één keer. En vrijwel altijd via omwegen.

Via stilte ga je soms zien, via een mooi verhaal, een gedicht, een inzicht, een moment in de natuur of een lied hier in de kerk. Soms ga je zien door expressie, door uit te drukken wat er in je leeft: een toon, een kreet. Vaak ook ga je zien dankzij een ander, die jou ziet en hoort, of die je aanraakt, omhelst. Soms wordt dan opeens zichtbaar welk pad zich aan het ontvouwen is.

Soms breekt licht in mensen door, onstuitbaar.

Dit is geen kwestie van individuele spirituele wellness. Zeker niet in deze tijd, waarin het nieuws zo donker is en zo dreigend. Een tijd waarin onrust zichtbaar wordt die al jarenlang aan het opbouwen was.

Omdat we – laat ik het eens Bijbels zeggen – en toch niet omfloerst, juist niet – omdat we de mammon zijn gaan aanbidden. Een afgod van efficiency en economische groei, waardoor een kleine groep steenrijk wordt en grote groepen mensen en zelfs de levende aarde worden geofferd.

Kun jij, kan ik, kunnen wij liefdevol aanwezig zijn bij wat er is? Juist in deze tijd een kracht ten goede zijn? Kunnen we elkaar daarin bemoedigen?

Deel van de overweging van Arjan Broers, pastor in de Dominicuskerk Amsterdam, op 10 juli 2022, samen met stembevrijder Jan Kortie. Lees hier de hele tekst en kijk hier de viering terug.