15 Juli 2022

Boek: De moderne theologen

Ga naar overzicht

Deel op:

nlangs verscheen een bloemlezing met de 90 belangrijkste theologen van onze tijd, internationaal en interreligieus. De dominicanen ondersteunden de uitgave.

door Dorry de Beijer OP

Het heeft even geduurd, om redenen die we kennen, maar nu is-ie er dan. Half juni verscheen de eerste Nederlandstalige bloemlezing die, aldus de achterkant van het 800 pagina’s tellende boek, de 90 belangrijkste internationale theologen van onze tijd aan het woord laat.

De titel De moderne theologen, perspectieven op de 21ste eeuw, verwijst naar die theologen die de afgelopen 40 jaar van betekenis waren- en dat vaak nog zijn.

Juist in die periode ontstaan er veel nieuwe theologische stromingen. Sommige vertrekken vanuit de identiteit van de grondleggers: zwarte, feministische en queer-theologie. Andere beschouwen de eigen cultuur als vindplaats van God: Aziatische en Afrikaanse theologieën, maar ook de Palestijnse bevrijdingstheologie.

Wat al deze stromingen delen is dat de vraag naar God meer dan ooit wordt verbonden met de vraag: Mens, waar ben je?

Net als de voorganger 25 eeuwen Theologie, die in 2017 verscheen, kijkt ook deze bloemlezing over de christelijke grenzen heen. Met acht denkers uit jodendom en islam en een portret van de begin dit jaar overleden boeddhist Thich Nhat Hanh.

poorthuis_veen_de_moderne_theologen

De westerse christelijke theologen zijn ingedeeld naar denominatie of thema, maar de oecumene en de interreligieuze dialoog ontbreken niet. Respect voor de beide redacteuren, die soms lastige keuzes moesten maken. Het resultaat is even veelkleurig als indrukwekkend. Blijft jammer dat Tomas Halik ontbreekt, juist omdat hij in een communistisch land leefde en werkte.

Helaas moet ik ook al een aanvulling geven op het lemma over Rosemary Redford Ruether. Deze voor mij zeer inspirerende katholieke feministisch theologe van het eerste uur overleed op 21 mei jl. Waarschijnlijk lag dit boek toen al bij de drukker.

Elk lemma is een toegankelijk geschreven mix van leven en werken, gevolgd door een uitgebreid citaat

Laat het gewicht van dit boek je niet afschrikken om te grasduinen door namen en ideeën die je nog niet kent. Of je geheugen weer eens op te frissen bij die denkers die je wel kent. De dominicaanse theologen die aan bod komen zijn Gustavo Guttierez, Erik Borgman en Servais Pinckaers. Elk lemma is een toegankelijk geschreven mix van leven en werken, gevolgd door een uitgebreid citaat.

In hun voorwoord bedanken de redacteuren de ruimhartige sponsoren, waaronder de dominicanen in Nederland. Evenals de 61 Vlaamse en Nederlandse theologen, onder wie lekendominicanen Dorry de Beijer en Stephan van Erp, die er tijdens en tussen de lockdowns door veel tijd en creativiteit in stopten. Pro Deo, maar ook voor de theologie zelf!

Dorry de Beijer OP

Marcel Poorthuis en Wilken Veen (red.), De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw. Boom, 2022, 798p., € 45,00

Een uitgebreide recensie verscheen op nieuwwij.nl