20 Juni 2022

Religieuzen en het synodaal proces

Ga naar overzicht

Deel op:

eligieuzen in Nederland dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw, van een kerkgemeenschap met een open hart. Dat is te lezen in de bijdrage van de Konferentie Nederlandse Religieuzen aan het Synodale Proces.

Klik om het document te lezen.

Het document ‘Verlangen bij te dragen aan een synodale Kerk’ is donderdag 9 juni gepresenteerd aan de religieuzen tijdens een bijeenkomst in de Verkadefabriek.  Het document kwam tot stand uit de gespreksverslagen van vijf webinars die de KNR eerder dit jaar organiseerde.

Het Dicasterie voor de Religieuzen in Rome heeft wereldwijd de conferenties van religieuzen uitdrukkelijk gevraagd om zelf een eigen bijdrage vanuit de religieuzen te leveren aan het Synodale Proces. De KNR heeft daar graag gehoor aangegeven en organiseerde vijf online bijeenkomsten.

Tijdens het eerste webinar hield prof. Myriam Wijlens een inleiding over het synodale proces van de Kerk. In de vier online bijeenkomsten die daarop volgden gingen religieuzen in kleine groepjes in gesprek rond de verschillende thema’s van de synode. Daarnaast hielden enkele gemeenschappen eigen gespreksbijeenkomsten. Ook deze verslagen zijn verwerkt in het slotdocument.

Open hart

De Kerk gaat de religieuzen zeer aan het hart.  Het document laat zien welke dromen en wensen de religieuzen hebben voor de Kerk:

Wij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw,
wij dromen van een kerkgemeenschap met een open hart:
die mensen inspiratie biedt om hun leven een richting te geven;
die er is voor de armen; die sober is en nadenkt over waar wij ons geld aan besteden;
die aandacht heeft voor jongeren;
die vrijmoedig durft te getuigen van het evangelie;
waar leiders en medegelovigen in gesprek blijven met elkaar en werkelijk naar elkaar luisteren;
die samenwerkt met christenen van alle gezindten;
die in gesprek is en samenwerkt met ‘alle mensen van goede wil’;
die als deel van de samenleving vaker van zich laat horen in het publieke debat

In het document worden de punten toegelicht.

Reacties

Tijdens de slotbijeenkomst reageerden abt Bernardus Peeters, zuster Beatrice Faye, zuster Catharia Al, Mgr. De Korte en zuster Anne-Marie Bos op het slotdocument.

Op de website van de KNR www.knr.nl/synode zijn slotdocument en reacties te lezen.

Eerder verschenen