17 Juni 2022

Nieuw bestuur zusters Voorschoten

Ga naar overzicht

Deel op:

ijdens het 29ste kapittel van de dominicanessen van Voorschoten kozen de zusters een nieuw bestuur: zr Regina Plat, zr Liduina Groenewegen en zr Pauline Haverkamp.

Het oude bestuur van de congregatie van de H. Catharina van Siëna, de zusters dominicanessen van Voorschoten, overhandigde met een eenvoudige maar bewogen ceremonie het bestuursverslag over de afgelopen vier jaar aan het oudste kapittellid.

Daarna gingen de deuren van de kapittelzaal dicht en trokken de zusters zich terug voor de bestuurskeuze. Tijdens het koorgebed aan het einde van de 15e juni werden de namen van de gekozen bestuursleden bekend gemaakt. Voor de herbenoeming van zuster Regina als Algemeen Overste is bij de paus instemming (postulatie) aangevraagd.

2022-06-15 nieuw bestuur 0 - website

Van rechts naar links: zr Regina Plat, zr Liduina Groenewegen en zr Pauline Haverkamp.

De congregatie bestaat nog uit 31 zusters – veelal op hoge leeftijd – en is op weg naar haar voltooiing. Het nu gehouden kapittel is daarin een belangrijke stap, omdat het de formele besluiten heeft moeten nemen ten aanzien van het in erfpacht uitgeven van de buitenplaats Huize Bijdorp.

Eerder verschenen

Op deze buitenplaats heeft de congregatie het grootste deel van haar ruim 180-jarig bestaan gewoond en gewerkt. De plek wordt bestemd voor maatschappelijke doeleinden die overeenkomen met het gedachtegoed van de zusters: voor kwetsbare mensen.

Daarmee keert de congregatie uitdrukkelijk terug naar het oorspronkelijke doel waarvoor de congregatie in 1837 werd opgericht door de gezusters Pinkers.

2022-06-16 einde kapittel - website

Aan het slot van het kapittel in Huize Bijdorp.

‘Samen in vertrouwen en verbondenheid de toekomst aangaan’ was het thema van het kapittel dat de zusters van 13-15 juni hielden. Een moedig en krachtig thema, waarbij de materiële en immateriële kant van het leven zo wordt ingeregeld dat de laatste zuster op Huize Bijdorp kan blijven wonen in een religieuze setting.

De komende jaren zullen daarom grote verbouwingen, sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Hiervoor heeft de congregatie inhoudelijk deskundige mensen ingeschakeld. De zusters vragen uw gebed voor de komende jaren, waarin zoveel zal veranderen.

Karin Bornhijm OP

Eerder verschenen

28 december 2019
Leestijd 2 min

Website over de toekomst van Huize Bijdorp

Lees meer