13 Juni 2022

Een nieuw project in Leuven

Ga naar overzicht

Deel op:

e nieuwe provincie van de lage landen begint voortvarend met een nieuwe internationale communiteit in Leuven, waar dominicanen uit de hele wereld kunnen komen studeren.

De Nederlander Richard Steenvoorde OP, tot voor kort prior in Rotterdam, is per 30 mei benoemd als prior van de nieuwe communiteit. Hij is daarnaast een Engelstalig blog gestart over zijn werk in Leuven: Dominican Dispatches. Een van de eerste bijdragen heet: A Tale of Two Towers, wat slaat op het gebouw in de Ravenstraat.

Het idee om samen een nieuw project te beginnen in Leuven ontstond tijdens de voorbereiding van de fusie tussen de Nederlandse en Belgische provincies, die op 30 mei formeel werd.

De vorige magister van de orde, Bruno Cadoré OP, had de broeders al gevraagd om te kijken hoe een internationale dominicaanse presentie in Leuven gewaarborgd zou kunnen worden. Door de fusie ontstond er opeens ruimte om dit te kunnen doen.

Eerder verschenen

Een werkgroep van Belgische en Nederlandse broeders werkte de afgelopen twee jaar hard aan een plan, dat nog voor de fusie goedgekeurd is door de gezamenlijke vergadering van provinciale raden.

Het plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste het vestigen van een nieuwe internationale Engelssprekende gemeenschap in het klooster aan de Ravenstraat in Leuven, een groot gebouw uit 1971.

De gemeenschap zal deels bestaan uit een vaste communiteit en deels uit broeders van over de hele wereld die naar Leuven komen om te studeren aan de Katholieke Universiteit. Door de keuze voor het Engels als voertaal zullen nieuwe broeders snel kunnen beginnen aan de faculteit en snel kunnen meedraaien in het huis.

0104

Beeld van het uit 1971 stammende oude klooster aan de Ravenstraat in Leuven.

Er wordt nog bekeken hoe de broeders hun pastorale activiteiten zullen gaan invullen. De gemeenschap zal in september naar verwachting een tiental broeders tellen.

Ten tweede zal het hele klooster in de Ravenstraat verbouwd gaan worden met het oog op de nieuwe missie van het huis. Nieuwe kamers, een nieuwe kapel en andere nieuwe faciliteiten staan in de planning.

Een deel van het klooster wordt ingericht als studentenaccommodatie voor verhuur aan gewone studenten. Deze bewoners krijgen wel de kans om op gezette tijden deel te nemen aan de activiteiten van het klooster, zoals het gezamenlijk gebed, maaltijden of lezingen.

Ten derde wordt onderzocht of er een meer structurele samenwerking kan komen tussen de dominicaanse familie en de theologische faculteit. Hiervoor is bijvoorbeeld ook al contact gezocht met een zustercongregatie. Deze plannen zijn nog pril en worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Eerder verschenen