15 Juni 2022

Drie-eenheid

Ga naar overzicht

Deel op:

Geloven in God, Vader, Zoon en Geest, betekent niet definiëren wat het geheim van God inhoudt, maar je opgenomen weten in een ruimte die gedragen wordt door liefde.’

Henk Jongerius OP

‘Geloven in God, Vader, Zoon en Geest, betekent niet definiëren wat het geheim van God inhoudt, maar je opgenomen weten in een ruimte die gedragen wordt door liefde, door betrokkenheid op mensen, een ruimte die door de mystici een wolk van het niet weten wordt genoemd, maar die ons leert dat wij gekend en bemind zijn van meet af aan en ten einde toe, zoals psalm 139 het zingt, een veiligheid en geborgenheid biedt die niemand je nog ontnemen kan.’

Uit de preek van dominicaan Henk Jongerius op 12 juni 2022 in de kapel van Dominicanenklooster Huissen. Lees hier de hele tekst.