26 Mei 2022

Resultaten 'Zij heeft een verhaal'

Ga naar overzicht

Deel op:

aags voor Hemelvaart ontving bisschop Gerard de Korte van Den Bosch de resultaten van het onderzoek 'Zij heeft een verhaal’ onder 2238 katholieke vrouwen, die pleiten voor een meer zichtbare en inclusievere kerk.

Klik voor info over het rapport.

De presentatie vond plaats in Den Bosch via een livestream, gepresenteerd door dominicanes Holkje van der Veer. Zij is lid van de projectgroep ‘Zij heeft een verhaal’, opgericht als bijdrage aan het synodaal proces, dat paus Franciscus heeft opgezet om het gezamenlijke gesprek over de kerk aan te vuren.

Het onderzoek is gedaan op basis van een enquete, die door 2238 rooms-katholieke vrouwen is ingevuld. Het Netwerk Katholieke Vrouwen hield de enquete.

Bisschop De Korte nam de resultaten aan omdat hij in de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor kerk en samenleving en vrouw en kerk.

Het rapport kan worden opgevraagd bij NKV, klik op de afbeelding rechts.

Opvallend is onder meer dat vrouwen stukken blijer zijn met hun vrouw-zijn in de samenleving dan in de kerk. Niettemin geven verreweg de meeste vrouwen aan dat ze ook vreugde in de kerk ervaren, met name als onderdeel van de geloofsgemeenschap, in de liturgie, in de godsontmoeting. Ook worden de wereldkerk en paus Franciscus vaak genoemd.

Maar liefs 96% van de katholieke vrouwen willen verbeteringen in de kerk. Vooral wordt genoemd: een volwaardiger plaats van vrouwen in de kerk, grotere zichtbaarheid en meer inspraak van vrouwen en geloofsverdieping.

De adviezen aan de bisschoppensynode die in oktober 2023 het synodaal proces zal afsluiten, zijn dan ook: neem vrouwen serieuzer, benut hun talenten in alle geledingen van de kerk; wees bij de tijd en in de samenleving en durf te vernieuwen; luister en wees aanwezig bij de pijn van vrouwen in kerk en samenleving.

Bovenal pleiten de katholieke vrouwen voor meer gelijkwaardigheid. Heel voorzichtig wordt geopperd ook het gesprek aan te gaan over de diakenwijding van vrouwen en ‘de vernieuwing van het priesterambt voor de kerk van morgen’.

Eerder verschenen